ENERGI

Mulig oljestreik kan stenge ned Johan Sverdrup-feltet

Dersom partene ikke blir enige, blir det streik fra midnatt.

Produksjonen på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen (bildet) kan bli skadelidende hvis det blir streik fra midnatt i meklingen mellom fagforeningen SAFE og Norsk olje- og gass.
Produksjonen på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen (bildet) kan bli skadelidende hvis det blir streik fra midnatt i meklingen mellom fagforeningen SAFE og Norsk olje- og gass. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Meklingen mellom oljearbeidere i fagforeningen Safe og Norsk olje og gass startet mandag. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik fra midnatt.

Streiken vil først ramme terminalen ved Equinors raffineri på Mongstad, der Safe har varslet at 12 medlemmer vil bli tatt ut.

De 12 arbeider med blant annet skipslasting, -anløp og -avgang, og hvis disse går ut i streik, kan det føre til redusert råoljelager- og havnekapasitet ved terminalen.

Redusert mottak av olje kan få konsekvenser for produksjonen for flere av Equinors felt på norsk sokkel, blant annet Johan Sverdrup og Troll, som det kan bli nødvendig å stenge, ifølge Equinor.

En mulig streik kan også påvirke gasseksport fra Troll-området, og få implikasjoner for feltene Kvitebjørn, Visund, Byrding, Fram og Valemon.

Fra midnatt

Bakgrunnen for meklingen er ifølge Safe at det ikke har lyktes å komme til enighet med Equinor i de lokale forhandlingene for lønnsoppgjøret 2020.

– I en tid hvor Equinor har kaste bort hundretalls milliarder kroner i utenlandssatsing, har selskapet vist liten vilje til å verdsette de ansatte i Norge som skaper selskapets økonomiske resultater, skriver Safe i en melding. 

Fagforeningen skriver videre at det i vurderingen av streikeuttaket har vært viktig å skjerme Norges leveranse av gass til Europa. Samtidig har det vært viktig å foreta et streikeuttak som rammer arbeidsgiver økonomisk og som viser alvoret i situasjonen.

Tariffavtalen som er til mekling, er innenfor Oljeoverenskomsten 224. Avtalen er mellom YS/Safe, Negotia og Norsk olje og gass/Norsk Industri.

Dersom meklingen ikke fører frem, har fagforeningen varslet at de vil ta ut 12 medlemmer ved terminalen i streik fra midnatt 15. februar.

Les også