Mulig å innkorte strekningen Rv 4 Mjøsbrua - Oslo med 40 minutter

Det mener to uavhengige analysegrupper som har vurdert hvordan rv. 4 kan utvikles til en trygg og effektiv transportåre fra Mjøsbrua til Oslo.

Fra rv4-parsellen Gran-Jaren som ble åpnet i 2017.
Fra rv4-parsellen Gran-Jaren som ble åpnet i 2017. Foto: Jarle Skoglund
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
3. juni 2020 - 15:28
Oslo 20191028. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen. <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
Oslo 20191028. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen. Foto:  Statens vegvesen

Ved å bygge ut en effektiv vei langs hele strekningen fra Oslo nord til Mjøsbrua kan reisetiden kortes ned med 40 minutter. Dette forutsetter trafikksikre veier med standard for 100/110 km/t.

- Vegvesenet ønsker å utvikle en effektiv trafikkåre langs hele rv.4 fra Oslo nord til Mjøsbrua, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

På basis av analysene har Statens vegvesen vurdert trafikantnytten ved en fullt utbygd strekning. Nytten for trafikantene er grovt anslått mellom 12 og 16 milliarder kr.

Kart-Rv-4--Enkelt--03-06-20 (1)
Kart-Rv-4--Enkelt--03-06-20 (1)

Asplan Viak og Rambøll

Det er Rambøll og Asplan Viak som har utført analysene om riksvei 4 mellom Sinsen og Mjøsbrua på oppdrag fra Statens vegvesen.

Vurderingene omfatter planer som Statens vegvesen tidligere har utarbeidet for, samt nye forslag om trasévalg.

Hensikten er effektiv veibygging med færrest mulig konflikter med jordbruksareal og naturverdier.

Anbefalte etapper

Ekspertgruppene har uavhengig av hverandre anbefalt:

  • Utbygging av firefeltsvei på Hadeland så raskt som mulig.
  • Fire felter fra Mjøsbrua til Hunndalen med tunnel under Gjøvik by.
  • Utvikle løsninger i Nittedal og over Gjelleråsen som får næringstrafikken effektivt inn til Oslo, uten at det øker personbiltrafikken.
  • På sikt velge en ny trasé på vestsiden av Einavatnet som vil korte ned veien med 4,2 og gir 14 minutter raskere kjøretid.

Må planlegge lange strekninger

- Ny rv. 4 vil være svært viktig for konkurransekraften til næringslivet i og rundt Raufoss, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

For Vegvesenet er det viktig med en helhetlig planlegging. Dette vil legge grunnlaget for en kostnadseffektiv utbygging som tar hensyn til klima, miljø og trafikksikkerhet. En trafikksikker rv. 4 med kortere reisetid vil ta lite trafikk fra E6, hevder etaten. 

Anbefalingen i rv.4 rapportene er i tråd med arbeidet til Statens vegvesen i Riksvegutredningen og KVU Mjøsbrua-Jaren.

Vegvesenet har bygd og åpnet to av fem delstrekninger på rv.4 på Hadeland. Etappe to er byggeklart og venter på avklaring om bompengefinansiering. Prosjektet vil gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.  Vegvesenet har spilt inn etappe 2 i Lunner og Gran som koronatiltak, og er klar til å lyse ut prosjektet i sommer. 

Størst nytte av ny vei sør og nord

Rv.4-analysene peker på at utfordringene er størst i nord og sør. I tillegg til Hadeland har Vegvesenet kommet langt i arbeidet med strekningen Mjøsbrua-Hunndalen.

Vis mer

- Med en forenklet kommunedelplan og god framdrift i reguleringsplanarbeid vil det være mulig med byggestart i løpet av få år, sier vegdirektøren.

Dette forutsetter politiske beslutninger og prioriteringer, påpeker hun.

Strekningen gjennom Nittedal over Gjelleråsen og sørover i Groruddalen har høyest trafikk og er proppen i veisystemet. Nullvekstmålet i Oslo innebærer at trafikkmengden ikke skal øke inn mot Oslo. Det er derfor viktig å satse på tiltak som begrenser privatbiltrafikk. I analysene er det kommet opp forslag om en stor innfartsparkering i Groruddalen med mulighet for overgang fra bil til T-banen i Oslo.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.