ENERGI

Muggstrid på Fornebu

Telenor-ansatte på Fornebu kommer til å bli plaget av muggsopp, hevder innemiljøekspert, men Telenor benekter at de går på akkord med innemiljøet. Selskapet skal dokumentere at all isolasjon som innebygges, er fri for fukt, sopp og mugg til tross for det kraftige regnværet i høst.

– Vi har så langt gjennomført 10 prosent av isolasjonsarbeidet i et bygg som ikke er mer en 30 prosent ferdigstilt. Da er det drøyt å snakke om skandale når vi tar tak i problemet og gjør noe med det, sier administrerende direktør Bjørn Sund i Telenor Eiendom Fornebu AS i en pressemelding.

Kan bli dyrt

Påstanden om byggeskandale på Fornebu kom fra spesialrådgiver i innemiljø Gaute Flatheim, som også uttalte seg om muggsoppfaren i forrige utgave av Teknisk Ukeblad. Han fastholder sin kritikk mot Telenorbygget.

– Egenkontrollen skulle vært satt inn da bygget ble planlagt. Det er uhørt at stålsøylene brannisoleres før bygget er tett. Årsaken er at mineralullen må tørkes ut innen 2-3 dager for at man skal være sikker på at det ikke blir mikrobiell vekst. Bygget burde vært teltet inn og sikret mot den nedfukting som nå kan resultere i millionutgifter.

Krav på ferdig bygg

Flatheim mener ansvar bør gjøres gjeldende. Selv om bare 10 prosent av isolasjonsarbeidet er ferdigstilt, er ødeleggelsene etter hans mening skandaløse fordi de aldri skulle vært oppstått.

Dokumentasjonen for Telenorbygget skal skje gjennom entreprenøren Skanska-Selmer, kontroll fra tredjepart og egenkontroll. Assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen i Statens Bygningstekniske Etat sier at lovverket bare stiller krav til det ferdige bygget. Dersom Telenor greier å fjerne vannet og tørke ut tilfredsstillende slik at bygningen ved ferdigstillelsen er fri for fukt og mugg, er kravene oppfylt. Men det kan bli dyrt dersom valgt fremgangsmåte ikke var tilfredsstillende under høstens uvær.

Les mer om: