MARITIM

Mowis teknologisjef vil ha båter som frakter død istedenfor levende fisk

Vil hindre at smittsomme sykdommer sprer seg i sjøen.

Bløggebåten Aqua Merdø bløgger fisk fra et av Mowis oppdrettsanlegg på merdkanten.
Bløggebåten Aqua Merdø bløgger fisk fra et av Mowis oppdrettsanlegg på merdkanten. Foto: Mowi

Når fisk blir transportert i brønnbåter risikerer man at smittsomme fiskesykdommer som ILA, PD og CMS blir med vannet fisken oppholder seg i og smitter ny fisk når det slippes ut i sjøen på et nytt sted. Og hvis ikke båten renses godt nok, risikerer man at neste last blir smittet.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.