MARITIM

Mowis smolt vokste 20 prosent raskere med tre enkle grep

Litt høyere temperatur, renere vann og nytt fôr ga 20 prosent bedre tilvekst for smolt.

 F. v. Michael Vadvik i Normex og Kjell Arne Sætre i Mowi på smoltanlegget som tester ut ozonrensing.
F. v. Michael Vadvik i Normex og Kjell Arne Sætre i Mowi på smoltanlegget som tester ut ozonrensing. Foto: Daxacom

Det er foreløpige resultater fra et utviklingsprosjekt som viser at småfisken i Mowi Steinsviks settefiskanlegg i Volda vokser raskere med enkle tiltak. Etter 60 dager veide fisken like mye som den vanligvis ville gjort etter 75 dager. 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.