MARITIM

Mowi klager på utbygging av karbonlagringsanlegg: – Kan medføre store konsekvenser

Equinors utbygging av karbonlagringsanlegg på Kollsnes kan skade oppdrettsfisk, mener Mowi.

 En rekke bedrifter i flere land kan bli kunder i Langskip, som er navnet på transport, mottak og permanent lagring av CO2 i Nordsjøen. Men først må det bygges et anlegg for mottak i Naturgassparken i Øygarden kommune og en rørledning ut til reservoaret i Johansen- og Cook-formasjonen ca. 2660 meter under havbunnen.
En rekke bedrifter i flere land kan bli kunder i Langskip, som er navnet på transport, mottak og permanent lagring av CO2 i Nordsjøen. Men først må det bygges et anlegg for mottak i Naturgassparken i Øygarden kommune og en rørledning ut til reservoaret i Johansen- og Cook-formasjonen ca. 2660 meter under havbunnen. Illustrasjon: Equinor

Equinors prestisjeprosjekt Northern Lights skal kunne lagre karbon fra industri over hele Europa når det står klart. Utbyggingen av mellomlagringsterminalen ved Kollsnes i Øygarden innebærer mudring og dumping av om lag 40.000 kubikk mudringsmasser samt utfylling av om lag 700.000 kubikk sprengningsmasser i sjøen ved anlegget.