MARITIM

Mowi får rekordbot for ulovlig vannuttak

Mowi får 16,3 millioner kroner i bot for å ha tatt ut for mye vann til to settefiskanlegg. Det er det høyeste gebyret NVE har gitt for brudd på vassdragskonsesjon.

Mowi skal ha tatt ut for mye vann fra vassdrag for å holde settefisk i live.
Mowi skal ha tatt ut for mye vann fra vassdrag for å holde settefisk i live. Illustrasjonsfoto: Sintef
Arne FenstadArne FenstadJournalist
29. juni 2022 - 15:43

Overtredelsesgebyret gjelder ulovlig uttak av vann to forskjellige steder. Det ene tilfellet gjelder uttak av vann fra Slørdalsvatnet i Orkland kommune over en periode i februar i 2021. Det andre tilfellet gjelder ulovlig uttak av vann fra Haukåvassdraget i Kinn kommune i årene 2012 til 2020. 

Boten i Haukåvassdraget-saken er den største NVE noen sinne har gitt i slike tilfeller.

– Overtredelsesgebyret på 11 millioner kroner for ulovlig vannuttak fra Haukåvassdraget er det høyeste NVE har ilagt for brudd på en vassdragskonsesjon. Hovedårsaken til at Mowi får et relativt høyt overtredelsesgebyr i denne saken er at vi har estimert fortjenesten av det ulovlige vannuttaket til 9,7 milllioner kroner, skriver Vegard Hotvedt Strømsvåg, seniorrådgiver i NVE,  i en e-post til TU.

Tidligere har de gitt mellom 1,8 og 8 millioner kroner i overtredelsesgebyr for ulovlig uttak av vann til settefiskanlegg, legger han til. 

Et kraftverk med GE Hitachis BWRX-300-reaktor skal bygges i Ontario i Canada. Samme løsning er ifølge produsenten under vurdering for prosjekter i USA, Polen og Estland.
Les også

Både Google i Skien og Equinor på Melkøya bør bygge kjernekraft

Mer enn 20 kubikk i minuttet

Konsesjonen i Haukåsvassdraget ble gitt i 2011 med forbehold om at gjennomsnittlig vannuttak ikke skulle overstige 20 kubikkmeter i minuttet, men NVE har avdekket at Mowi har hatt et høyere uttak i perioden 2012 til 2020, heter det i en melding fra NVE, der de også skriver at den beregnede fortjenesten på 9,7 millioner kroner er et konservativt estimat. 

I Slørdalsvatnet-saken hadde Mowi søkt om å ta ut mer vann enn de hadde konsesjon for, men hadde fått avslag av hensyn til landskapet, fisken og elvemuslingene i elva. Likevel skal Mowi ha fortsatt å tappe vann. I perioden 15. til 26. februar i 2021 var vannstanden under de tillatte nivåene. 

NVE beregner at uttaket fra Slørdalsvatnet bidro til å holde 800.000 settefisk i live, noe som representerer en fortjeneste på om lag 5 millioner kroner. 

– Et settefiskanlegg skal planlegge driften ut fra vanntilsiget i tørrår. Det skal også være magasin eller reservevannkilde som sikrer stabil vanntilgang gjennom langvarige tørkeperioder. Vi mener Mowi kunne unngått denne overtredelsen ved å i større grad ta høyde for tørkesituasjoner gjennom å ha en lavere fiskebiomasse i anlegget, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i NVE i meldingen.

Mowi klager

Eivind Nævdal-Bolstad, kommunikasjonssjef i Mowi, sier til NRK at de kommer til å klage på gebyrene. 

– Vi ser at NVE har tatt hensyn til enkeltelementer i våre kommentarer i saksbehandlingen, men er uenige i vedtakene og vil påklage dette, sier Nævdal-Bolstad til kanalen. 

KLP Eiendom i Trondheim er først ute med å installere energilageret Cartesian Thermal Box, et norskutviklet, termisk energilager til næringsbygg. På bildet: Håkon Selvnes og Frode Iglebæk i Cartesian til venstre. Jonas Brenntrø i KLP til høyre.
Les også

Ny måte å utnytte gamle prinsipper på: Gir billigere strøm og jevnere forbruk

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.