PRODUKSJON

Motorer med sparepotensial

- Det kan være lønnsomt å skifte ut motorer for å spare energi, mener Arne Rostad ved ABBs divisjon for automasjonsprodukter.

Etter at den første elektromotoren ble patentert i 1891, er de stort sett laget etter samme prinsipp.

- Forskjellen er at dagens motorer er mer energieffektive. Også motorer som ble anskaffet for 20 til 30 år siden, kan med fordel byttes ut.

To prosent besparelse

På 70- og 80-tallet var elektrisk energi billig. Ingen tenkte på virkningsgraden.

- Kan vi redusere energibruken med en eller to prosent i elektriske motorer, er det faktisk store energimengder å spare, sier Rostad.

En undersøkelse viser at 65 prosent av energien til industrien i Europa går til drift av elektriske motorer. - Med dagens priser på elektrisitet, bør derfor motorer vies større oppmerksomhet, mener han.

Ikke bare motorprisen bør være avgjørende ved valg av motorer. Spesielt viktig er dette ved motorer som har lang driftstid i året.

- De fleste som arbeider med innkjøp av motorer bør derfor ikke alene se på anskaffelsesprisen, men på totale livstidskostnader. ABB er største produsent av motorer i Europa og leverer flest motorer i Norge. Vi vinner konkurransen om høyest virkningsgrad, men vi vinner ikke konkurransen om laveste pris, medgir Rostad.

EU-kommisjonen har satt ned en gruppe der også ABB er med for å komme frem til mer optimale motorer med hensyn til energibruk. Her har de delt inn motorer i tre klasser og ønsker å ta bort de med laveste virkningsgrad. I USA er de gått lenger og krever et minstemål for virkningsgrad.

God økonomi

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt ut en brosjyre på energieffektiv drift av elmotorer. Der blir det pekt på at sett i forhold til motorens kostnader gjennom hele livssyklusen, hvor innkjøp, drift, vedlikehold og tilleggsutstyr tas med, utgjør innkjøpsprisen rundt fem prosent.

- Det som spares på innkjøp ved å velge en motorer med lav virkningsgrad, kan fort tapes i form av høye driftskostnader.

Faktorer som bruk av tynnere blikk og bedre fyllfaktorer av viklingene samt bedre lager minsker tapene. Det medfører mindre kjølebehov og derav kan viften gjøres mindre.

- Dette er positive egenskaper med tanke på bruk av elmotorer i prosessindustrien hvor man vil unngå mest mulig stopp, sier Rostad. Derfor er det ikke sikkert at den motoren som kanskje var dyrest i innkjøpsøyeblikket, blir den dyreste totalt sett med tanke på driften. - Vi må bli mer sentrert om levetidskostnadene og tenke miljø, men det er en treg materie, innrømmer Rostad.

Her i landet er det ingen produksjon av elektriske motorer. Siste motorproduksjon mener Rostad skjedde hos Nebb på Skøyen på midten av åttitallet. Selv har ABB hovedproduksjonen av sine motorer i Sverige og Finland.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.