NETTARKIV

Møteprogram

Møteprogram

Torsdag 21. mars kl.17.00:

Besøk på nukleærmedisinsk seksjon, Rikshospitalet

Innholdsrikt program med bl.a. omvisning og orientering om forskjellige typer undersøkelser.

Påmelding innen 19. mars ti: Synnøve Dybevold, e-post: synnove.dybevold rikshospitalet.no, tlf.: 23 07 43 79.

Møtested: Nukleærmedisin, seksjon B1, 2.etg. Fra hovedinngang, gå til høyre og opp første trappeoppgang til 2. etg.Fredag 5. april kl. 0800-1000:

Waterhole med gratis frokost:

IKT og klær

Finske Reima OY har spesialisert seg på utvikling av "intelligente klær" og ble omfattet med stor interesse da de presenterte dette på CeBIT, verdens største teknologimesse våren 2001. Vi følger opp! Hvilke brukergrupper vil være aktuelle? Redningsetater, politi, militære spesialstyrker, bygg og anlegg, sportsfolk, den vanlige bruker? Firmaet stiller opp med finsk representant som vil ta oss inn i et av fremtidens anvendelsesområder.

Alle arrangementer avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo, hvis ikke annet er angitt. Påmelding skjer til: servicekontoret, 22 94 75 60/61, faks 22 94 75 02, e-post: registrering nif.no. Oppdatering skjer fortløpende på internett: www.nifoslo.no.

Les mer om: