NYHETER

Mot seier for AF Gruppen på Sydhavna

Statens vegvesen har innstilt på at AF Gruppen skal få kontrakten på utbygging av Sydhavna i Oslo. Klagefristen går ut 25. februar. Hvis retten til å klage ikke blir brukt, blir kontraktsummen 306,8 millioner kroner.


Slik vil området rundt avkjøringen til Sjursøya se ut høsten 2015. AF Gruppen skal utføre entreprenørarbeidet hvis ingen klager før 25. januar. (Ill. Statens vegvesen)
Slik vil området rundt avkjøringen til Sjursøya se ut høsten 2015. AF Gruppen skal utføre entreprenørarbeidet hvis ingen klager før 25. januar. (Ill. Statens vegvesen)
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
16. jan. 2013 - 09:04

Kontrakten blir underskrevet første uke i februar, hvis det ikke kommer klager. Deretter følger en samhandlingsperiode som avsluttes 15. februar. Før den er over, blir det ingen fysisk aktivitet på anleggsstedet.

Entreprenørene konkurrerte om mer enn pris på dette oppdraget. Beskrivelse av hvordan man ville løse oppgaven ble også vurdert. Vegvesenet vurderte anbudet fra AF Gruppen så høyt at det ble gitt et fradrag på 20,9 millioner kroner, men dette har bare betydning for valget av entreprenør. Det får ikke innvirkning på kontraktsummen, som bare er ubetydelig justert sammenlignet med anbudsummen.

 

Seks-armet rundkjøring

Hovedhensikten med prosjektet er å etablere en ny adkomstveg til de sørlige havnene i Oslo. Forbindelsen skal gå via en seks-armet rundkjøring på lokk over E 18. Fire av armene er ramper til og fra E 18, en arm går mot en lokalveg og en går rett ut på en 185 meter lang bru som fører ned til havna.

Omkjøringsmulighetene er dårlige, så det blir betydelig trafikk gjennom anleggsområdet. Stenging av E 18 vil bare skje unntaksvis og aldri på dagtid, men byggeleder Oddmund Jessen i Statens vegvesen kan ikke utelukke at anleggsarbeidet kan føre til forsinkelser.

De vanskelige arbeidsforholdene forutsetter en romslig byggetid. Fristen for ferdigstillelse går ikke ut før 15. oktober 2015. Underveis blir det flere delfrister. Den viktigste går ut 4. september 2014. Da skal den nye brua være klar til å ta trafikken fra sentrum til Sjursøya, slik at den nåværende brua kan rives.

 

Halvbru over Østfoldbanen

Utbyggingen berører 900 meter av E 18. På denne strekningen blir det fire gjennomgående felt - to åpne og to som blir reservert for kollektivtrafikk. For å få plass til rampene til og fra rundkjøringen, må vegen utvides. En del av vegarealet skal gå på utfylt område inntil en ny støttemur mot Østfoldbanen. Sør for rundkjøringen skal en del av E 18 gå på halvbru over banen. Støp av støttemuren og halvbrua blir en krevende jobb inntil tett trafikkerte jernbanespor.

Kontrakten omfatter sprenging av 11 300 kbm, fjerning av 30 000 kbm løsmasser, fylling av 15 000 kbm i veglinjene og 42 000 kbm rundt konstruksjoner i Kongshavn, støp av 16 400 kbm og ramming av 250 stålkjernepæler med en samlet lengde på 3 000 meter.

 

2 500 kbm skumglass

Det skal fylles 2 500 kbm skumglass, 5 600 kvm skal sås eller beplantes og kabler og ledninger for strøm, tele, fiber, vann og avløp skal legges om.

1 360 kbm betong, 3 800 kbm asfalt og en lagerhall på 3 000 kvm skal rives.

De nye vegene vil dekke et areal på 30 000 kvm. Midlertidige veger vil dekke et tilsvarende areal.

Prosjekteringen er utført av Aas-Jakobsen. De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 514 millioner 2012-kroner, som dekkes med bompenger og bevilgninger over statsbudsjettet.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.