PRODUKTNYHETER

Mot nye høyder

– MEG har nylig gitt ut et nytt datablad som gir oversikt over de mange høydemuligheter som kan tilbys. Det gir god beskrivelse av hvordan problemer med tilpasning av byggehøyden kan løses på best mulig måte. (kd)

Les mer om: