Mosseveien sikres

Statens vegvesen Oslo skal utføre omfattende fjellsikringsarbeider langs utfartsåren sørøstover fra Oslo sentrum.

Arbeidene vil pågå på Mosseveien fra bomstasjonen ved Ormsundveien og inn til Bekkelagskaia på Mosseveien.

Kollektivfeltet i deler av parsellen blir stengt, og det manuelle feltet i bomstasjonen vil bli flyttet.

- Arbeidene vil i liten grad påvirke framkommeligheten for trafikantene i området. Men vi ber alle om å vise aktsomhet og ta hensyn til både trafikkavviklingen og de pågående arbeidene, sier byggeleder Albert Moe i Statens vegvesen Oslo i en pressemelding.

Når fjellsikringen avsluttes til våren neste år vil det bli iverksatt arbeider for å utvide den eksisterende gang- og sykkelvegen på sjøsiden i samme parsell. Arbeidene på sjøsiden av Mosseveien vil vare til høsten 2002.

Les mer om: