Morvin i gang

FRAMTIDEN: Morvin er en typisk utbygging på norsk sokkel med brønnrammer tilknyttet eksisterende infrastruktur. (Bilde: ILL: Statoil)
BRØNNRAMME: Produskjonssystemet på havbunnen er levert av Aker Solutions. (Bilde: Statoil/Laila Sømme)
SIKRET FLER RESSURSER: Gjennom oppkobling av Morvin er Åsgard B sikret tilgang på olje og gass de neste 15 årene. (Bilde: Statoil/Øyvind Hagen)

Morvin

  • Operatør: Statoil
  • Oljefelt på 4500 meters dyp, to mil vest for Åsgard B-plattformen i Norskehavet
  • Feltet er bygd ut med to havbunnrammer og er planlagt med fire produksjonsbrønner
  • Utvinnbare reserver anslås til 70 millioner fat oljeekvivalenter
  • Produksjonsperiode ca 15 år
  • Feltet vil ha felles driftsorganisasjon med Åsgard
  • Utbyggingskostnader 8,7 milliarder norske 2007-kroner
  • Rettighetshavere: Statoil (64 %), Eni (30 %) og Total (6 %)


Oljefeltet Morvin representerer framtidas utbygginger på norsk sokkel. Et enkelt oljefeltfelt med fire undervannsbrønner knyttet opp mot eksisterende infrastruktur. I dette tilfellet Åsgard B-plattformen.

– Feltet har strategisk betydning for den videre utvikling og drift av aktivitetene i Norskehavet. Utnyttelse av eksisterende infrastruktur og anlegg var helt nødvendig for å kunne bygge ut feltet, sier Ivar Aasheim, direktør for Drift Nord i Statoil.

Én brønn først

Morvin ligger på Haltenbanken, 20 kilometer vest for Åsgard B. Feltet, som var det første som ble godkjent for utbygging etter den offisielle fusjonen mellom Hydro og Statoil, er bygget ut med to brønnrammer. Det er planlagt fire undervannsbrønner. Alle brønnrammene og undervannsbrønnene er levert av Aker Solutions, hvor brønnene er produsert på Tranby, mens brønnrammene er produsert i Egersund.

Brønnstrømmen blir ført i en 20 kilometer lang rørledning til Åsgard B som vil prosessere brønnen. Ved oppstart er én brønn i drift. Planlagt produksjonsrate på denne er 24 000 fat oljeekvivalenter i døgnet. Når brønn to kommer i drift vil produksjonsraten stige til 51 000 fat.

15 år

Totale utvinnbare reserver er estimert til 70 millioner fat oljeekvivalenter. Planlagt produksjonstid er 15 år.

Selve utbyggingen bød på en overraskelse i det Transocean Leader, som er leid inn for å bore brønnene, traff en grunn gasslomme under boringen av første brønn.

Dette medførte at Statoil måtte bore en ny topphullsseksjon for brønnen, noe som også ga økte utslipp av borekaks i et område med koraller. Totale mengder ekstra borekaks er ca. 1800 tonn.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå