Mørketall for trafikkulykker

Strada heter det nye informasjonssystemet, som siden januar 1999 har vært under uttesting i Umeå, Göteborg, Stockholm og Skåne. Ved hjelp av systemet sender politiet og helsevesenet rapporter om trafikkskader og -ulykker til en sentral base.

En av konklusjonene fra prøveprosjektet er at sykehusene melder om langt flere skader enn politiet, forteller prosjektleder Bengt Sjöö til Vägverkets blad Aktuelt om trafiksäkerhet.

Strada står for Swedish Traffic Accident Data Aquisition. Systemet introduseres nå også i Västmanland. Målet er at Strada skal finnes i hele Sverige fra 1. januar 2003.

Les mer om: