PRODUKSJON

- Morbedriften må ta ansvar

Camilla Aadland
7. sep. 2005 - 09:29

SIVA eier flere næringsparker rundt i landet, og har vært aktive i mange omstilllingsprosesser. – Hvis morbedriften tidsnok tar tak i problemstillingen sammen med samfunnet, og får mange nok interessert, kan man få til omstilling alle plasser, mener Kjelstad. Han mener det er viktig at hjørnesteinsbedriften kommuniserer med samfunnet rundt seg. – Hvis morbedriften har begynt å rakne, da er det for sent og krisen et faktum. Da blir ressursene fort dratt ut, sier Kjelstad.

SIVA jobber blant annet med å få til industriinkubatorer, som kan ta vare på forretningsideer og kompetanse i morbedriften, slik at nye bedrifter kan skapes ut fra det eksisterende miljøet.

– Norske Skog har et ansvar

– Hvis Norske Skog hadde presentert utfordringen for oss for ett år siden, kunne vi ha satt i gang en slik inkubator der. Da kunne vi sett på hvordan vi kunne beholde industrimiljøet på Union og hvordan vi kunne fått til ny aktivitet basert på eksisterende kompetanse og marked. Vi kunne også fått til et positivt samarbeid med myndigheter og investorer. Men når Norske Skog først vedtar å legge ned, går alle på barrikadene og vi får ikke positive diskusjoner. Dette har allerede blitt en konfliktsak, og da er det vanskelig å gi anbefalinger om hvordan de skal gå frem, mener SIVA-direktøren.

Han nevner Mo i Rana som et eksempel på en omstillingsprosess som har fungert godt. – Der var det bruk av store ressurser, ikke bare penger, men kraftkontrakter, ledelsesressurser og politiske ressurser, forteller Kjelstad.

Førsteamanuensis Erlend Bullvåg ved høgskolen i Bodø har også sett på bedrifter i omstilling. Han nevner entreprenøriell kapasitet som en viktig faktor for videre vekst og utvikling. – Det vil si at det er forekomst av forretningsideer som lar seg utnytte kommersielt, utdyper Bullvåg. Utdanning og gode rammebetingelser er noe av det som skal til.

– Det er uhyre viktig at ressursene i den nåværende bedriften føres videre i omstillingsfasen. Det å bare stoppe, som Union, og ikke tvinges til å delta i tilpasningsarbeidet reduserer oddsene for at samfunnet blir velfungerende, mener Bullvåg.

Les mer om: