NETTARKIV

Mongstad-raffineriet blir verdens reneste

STENGES: Denne kjelen stenges ned når Energiverk Mongstad settes i drift.
STENGES: Denne kjelen stenges ned når Energiverk Mongstad settes i drift. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
17. okt. 2006 - 15:55

Utslipp og rensing

Utslipp fra

  • Kraftvarmeverket: 1,3 millioner tonn
  • Crackeren: 0,9 millioner tonn
  • Reformeren: 0,1 millioner tonn
  • Energi til fangstanlegg: 0,3 millioner tonn


Rensingsgrad: 85 prosent

Totale utslipp etter rensing i 2015: 0,4 millioner tonn

Utslipp i dag: 1,9 millioner tonn

Avtalen som er inngått mellom regjeringen og Statoil innebærer bygging av et energiverk med rensing av samtlige avgasser fra Mongstad-raffineriet. Fra tidligere har Statoil også et omfattende anlegg for innsamling av fordampede petroleumprodukter, VOC, som skal settes i drift tidligere.

– Vi gjør en omfattende innsats for miljøet, sier informasjonssjef Kåre Ness i Statoil Mongstad. Direktør for foredling og markedsføring i Statoil, Egil Sæl anser at raffineriet blir verdens reneste.

Avtalen innebærer at staten skal bygge et renseanlegg for alle avgassene. Dette skal være i i drift innen utløpet av 2014. Statoil er forpliktet til å levere uttak fra energivarmeverk, cracker og reformer til rensanlegget. En plan for dette skal være myndighetene i hende innen utløpet av 2008. Første kvartal 2009 skal byggingen av et pilotrenseanlegg settes i gang. Dette rensanlegget skal håndtere 100 000 tonn CO 2 årlig.

Etter to års testing skal endelig konsept for rensanlegg velges og bygging iverksettes slik at fangstanlegget er klart innen utløpet av 2014.Høy virkningsgrad

Vedtaket innebærer en omfattende ombygging og effektivsering av Mongstad-raffineriet. Raffineridirektør Bjørn Kåre Viken har tidligere uttalt at rafferinet nå vil komme opp på nivå med de mest energieffektive i Europa: – I første omgang vil virkningsgraden være på 70 prosent i energiverket, mens vår ambisjon er å nå 80 prosent virkningsgrad, sier han.

Selve Energiverket Mongstad skal drives av danske Dong Energi. Verket består av to gassturbiner på til sammen 280 MW akseleffekt pluss at det utrustes med dampkjel og dampturbin for å utnytte restenergien fra gassturbinene, såkalt kombikraftverk. Uttaket i damp er på 350 MW. Energiverk Mongstad erstatter to kjeler som i dag produserer damp for prosessanleggene på raffineriet. Merutslippene fra gasskraftverket i forhold til dagens utslipp er på rundt 900 000 tonn.Historisk

Fangstanlegget skal være i full drift i løpet av 2014. – Med dette prosjektet skriver vi industri- og miljøhistorie. Vi skal bygge verdens første anlegg for fullskala CO 2 -rensing. Samtidig gir vi et viktig bidrag til å øke landets kraftproduksjon, sier statminister Jens Stoltenberg.

– Samarbeidet vi inngår vil kunne innebære at Norge blir en pioner på utvikling av CO 2-teknologi, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Egil Sæl understreker at avtalen er langsiktig og banebrytene: – Dette er en utrolig interessant utviklingsoppgave og viktig for fremtidens miljø, samtidig som Mongstad-raffineriet bringes opp på samme standard som de beste raffineriene.

Les mer om: