KRAFT

Mongstad-oppstart ga økte CO2-utslipp

ØKTE UTSLIPP: Oppstart av kraftvarmeverket på Mongstad bidro til økte CO2-utslipp i Norge i fjor.
ØKTE UTSLIPP: Oppstart av kraftvarmeverket på Mongstad bidro til økte CO2-utslipp i Norge i fjor. Bilde: DONG Energy
Øyvind LieØyvind Lie
5. apr. 2011 - 10:45

Utslipp av klimagasser fra norske virksomheter som er med i EUs kvotesystem, økte med 0,6 prosent i fjor. Det viser innrapporterte utslipp for 2010 fra samtlige norske kvotepliktige bedrifter til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), skriver direktoratet i en pressemelding.

Økningen skyldes først og fremst økte utslipp fra varmekraftverket på Mongstad, kalkproduksjon og fjernvarme.

Kraftvarmeverket på Mongstad hadde i fjor et kvotepliktig utslipp på 373.937 tonn CO2. Kraftverket gikk i fjor i prøvedrift store deler av året, før det startet normal drift med kun én turbin, altså for halv maskin, ved juletider.

Les også: Mongstad ikke aktuell som kraftreserve

Nedgang på Kårstø

Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø slapp i fjor ut 985.202 tonn CO2, en nedgang fra 1.019.700 tonn året før.

Til sammen slapp de kvotepliktige virksomhetene i Norge ut 19,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2010. Det er 117 000 tonn mer enn i 2009, en økning på 0,6 prosent.

113 norske virksomheter innen industri og olje og gass er med i EUs kvotehandelssystem.

Utslippene fra de kvotepliktige virksomhetene utgjør i underkant av 40 prosent av Norges samlede klimagassutslipp.

Les også: Mongstad-testing ett år forsinket

– Flere tiltak nødvendig

– Tallene viser at kvotesystemet og dagens kvotepris ikke utløser store utslippsreduksjoner i disse virksomhetene. Det vil være nødvendig med supplerende virkemidler overfor disse virksomhetene for å få utslippene ned. Hvis ikke må andre sektorer, for eksempel transport, ta en langt større andel av reduksjonene i utslipp av klimagasser som må gjennomføres dersom vi skal nå de nasjonale klimamålene, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet i pressemeldingen.

Les også: Statnett kjøper ikke flere energiopsjoner

Stor variasjon

Utslippene fra offshore gikk ned med 375.000 tonn sammenlignet med 2009. Det var også lavere utslipp fra produksjon av mineralgjødsel og sement, samt raffinerier.

Men nedgangen oppveies av økte utslipp fra varmekraftverket på Mongstad, kalkprodusenten Norfrakalk i Verdal, fra bruk av fossile brensler i fjernvarme, samt fra gassterminaler og prosessering. Mindre utslippsøkninger finnes innen petrokjemi, diverse forbrenningsinstallasjoner, treforedling og stålproduksjon.

Les også: Maksgrense for Mongstad-utslipp

Liten nedgang

Utslippene av klimagasser fra norske virksomheter som omfattes av EUs kvotehandelssystem er bare blitt redusert med 0,2 prosent siden Norge ble en del av systemet i 2008. Enkelte sektorer som offshore, gassterminaler og prosessering og produksjon av mineralgjødsel og sement har hatt betydelige utslippsreduksjoner. Men samtidig har det skjedd en utslippsøkning hovedsakelig som følge av nyetableringer og økt aktivitet innen gasskraftverk, fjernvarme og kalkproduksjon.

Tvangsmulkt

Klif har varslet tvangsmulkt overfor fire bedrifter på grunn av ufullstendig rapportering og manglende dokumentasjon.

– Vi er ikke fornøyd med at bedrifter fremdeles ikke oppfyller rapporteringskravene. Det er svært viktig at rapporteringen er korrekt fordi hvert tonn CO2 utgjør en verdi i kvotemarkedet, sier Ellen Hambro.

Mange bedrifter får utdelt en del kvoter gratis. For utslipp over dette må de kjøpe kvoter fra bedrifter som har redusert sine klimagassutslipp og har kvoter til overs. Offshoresektoren får ingen gratiskvoter og må kjøpe klimakvoter for hele utslippet.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.