Mongstad gir eksportoverskudd

Mongstad gir eksportoverskudd
PLUSS/MINUS: Mongstad-raffineriet sørger for overskudd på landsbasis. Økonomien i selve raffineriet er så som så. Bilde: Jannicke Nilsen

Den totale eksporten fra Norge var på hele 883 milliarder kroner for 2011. Det er en økning på nær 100 milliarder kroner, opp 12,5 prosent, sammenlignet med 2010 sier Statistisk sentralbyrå.

Vareeksporten økte med 25,8 milliarder kroner (7,7 %) i 2011 sammenlignet med 2010, til 359,5 milliarder kroner. Eksportverdien er omtrent like høy fra Fastlands-Norge som i rekordåret 2008. Mesteparten av veksten kom i første halvår. Det var bred vekst i eksporten, mens tendensen var fallende for de fleste varegrupper i andre halvår.

Høye oljepriser

Av hovedgruppene var det tilbakegang for maskiner og fisk på årsbasis, mens det var vekst for øvrige grupper. Veksten var størst for raffinerte petroleumsprodukter, som nå utgjør 74,3 milliarder kroner.

Eksporten til europeiske land økte (+13,7 %), mens eksporten falt til Afrika (-11,2 %), Sør-Amerika (-9,4 %) og Asia (-9,5 %), selv om det fortsatt er vekst i eksporten til Kina (+12,9 %).

Hedmark i pluss

Bedriftene i Nordland startet året med en eksportboom, men tendensen har falt kraftig i løpet av året. Fra en eksportvekst på 50–60 prosent i starten av året, falt eksporten i desember med 11 prosent sammenlignet med desember i 2010, og tendensen er negativ.

Ved inngangen til 2012 er det også meldt om flere bedriftsnedleggelser i Nordland.

Eksporten økte mest for bedriftene i Hedmark (+31 %) foran Hordaland med nevnte Mongstad (+30 %).

Som figuren nedenfor viser er det store forskjeller mellom ulike regioner i eksporten i 2011:

Tone Buene

Les mer om: