Modulmesteren slår til igjenFLEX Armor er utviklet for bruk på steder hvor støv, vann og andre partikler kan ødelegge elektrisk utstyr. Systemet kan monteres direkte på maskinen eller i UL Class 1 Div. 2-område uten bruk av monteringsboks.

En node består av en kommunikasjonsadapter, en bunnplate med fra to til åtte plasser for inngangs- og utgangssignaler og pluggbare signalmoduler. Hver modul består av fire eller åtte kanaler. Tilkobling mot felt gjøres med standard M12 plugg. Signalmodulene kan byttes under drift med spenning på, hevder leverandøren.

(hr)

Les mer om: