ARKITEKTUR

Moderne vindusglass stjeler dagslys

Ved siden av vindusareal, gatebredde og byggenes høyde er varmedempende belegg på vindusglasset en undervurdert lystyv.

Leif Daniel Houck (f.v.) og Arnkell Jonas Petersen, ved en lyskasse som simulerer og måler dagslys i modeller av bygg. Kassen er først og fremst til bruk i undervisning og forskning, men flere arkitektkontorer og utbyggere har også brukt den.
Leif Daniel Houck (f.v.) og Arnkell Jonas Petersen, ved en lyskasse som simulerer og måler dagslys i modeller av bygg. Kassen er først og fremst til bruk i undervisning og forskning, men flere arkitektkontorer og utbyggere har også brukt den. Foto: Joachim Seehusen

 – Dagslys har tradisjonelt vært arkitektens venn. Men det har skjedd et skifte, med tanke på energibruk er glass blitt fyfy. I tillegg kommer fortetting i bystrøk, resultatet er at tilgangen på dagslys kommer under press, sier Leif Daniel Houck, leder for Institutt for bygg og miljøteknologi på NMBU på Ås.