Modelleringsverktøy forbedrer vedlikehold, administrasjon og optimalisering

Gjør det lettere å vurdere langtidsinvesteringer.

Modelleringsverktøy forbedrer vedlikehold, administrasjon og optimalisering
Modelleringsverktøy for raffinerier og petrokjemiske anlegg byr på omfattende analysemuligheter.

Honeywell RPMS 500 (Refinery and Petrochemical Modeling System) skal også gjøre det enklere å forstå kritiske forskjeller når det gjelder mulig avkastning og verdi av ulike råmaterialer.

Les: Honeywells samhandlingsløsning samler både informasjon og ekspertisen

Finner beste driften

I tillegg hjelper den til å avgjøre hva som er de best mulige driftsbetingelsene under planleggingen.

RPMS 500 støtter plattformer som kjører 64-bits Windows 7 eller 8. Andre forbedringer sikrer bedre administrasjon, nytt grafisk brukergrensesnitt, HTML-basert rapportering og forbedret kapasitet til optimalisering.

Les: OPC UA: Informasjonsmodeller forenkler integrasjonen

Teknisk tusenkunstner

Selskapet mener verktøyene er kritiske for å optimalisere lønnsomheten, og at RPMS bidrar til å oppnå høyere lønnsomhet ved å gjøre klientene i stand til å vurdere flere muligheter, og strømlinjeforme organisasjonen mer effektivt etter planlegging. RPMS skal bidra til utvikling og analyse av avanserte matematiske programmeringsmodeller, anvender lineær programmeringsoptimalisering for å besvare spørsmål som kjøp av råmaterialer, produktspesifikasjoner, anleggsdrift, distribusjon og logistikk.

Les: Mongstad-raffineriets Guri Fjellanger er mester på instrumentert sikkerhet