Mobilstråling mindre farlig enn antatt

  • ikt
En rekke modellerUnder grenseverdieneEffektive telefoner