Mobilen som gir deg fingern

T-mobile G2 gjør redaktøren rasende.