IKT

Mobile doktorgrader

Cheng-Xiang Wang var første mann ut med sin disputas nå i høst.

Frode Haugen og Bjørn Olav Hogstad ligger også godt an i løypa og vil ventelig disputere i løpet av et par års tid.

Wang disputerte ved Universitetet i Aalborg, som HiA har et nært samarbeid med.

- Kompetansen i Agder danner sammen med Aalborg, som har ett av EUs største FoU-prosjekter på mobil IKT, et særdeles spennende cluster. Det viser dessuten at vi har et internasjonalt nettverk som fungerer, sier forskningsdirektør Alf Holmelid.

Jobber mot doktorgradsrett

Prosjektet "Den mobile student" har vært en naturlig oppfølging av opprettelsen av sivilingeniørstudiet i IKT, og er et bidrag til å rekruttere professorkompetanse ved høgskolen.

- Det danner dessuten en del av grunnlaget for vår søknad om egen doktorgradsrett i nettopp IKT - mobile kommunikasjonssystemer, sikkerhet og kommunikasjonstjenester, sier Stein Bergsmark, studieleder og avdelingsleder for IKT ved Fakultet for teknologi.

Han venter at en avklaring på denne søknaden vil foreligge i løpet av høsten.

Bergsmark presiserer at "Den mobile student" kun er ett av 11 IKT-forskningsprosjekter ved fakultetet med en kostnadsramme på til sammen 53 millioner kroner. De fleste av disse innbefatter også doktorgradstipendiater. Denne store bredden, sammen med faglig dybde, gjør at høgskolen har godt håp om at søknaden om rett til doktorgrader blir godkjent.

Fakultetet fikk for øvrig sin første doktorgrad allerede i sommer. Agata Sawicka disputerte Santhansaften ved Universitetet i Bergen over tema informasjonssikkerhet og menneskelig svikt - kunnskap om hvordan mennesker reagerer når de arbeider i IT-baserte arbeidsmiljøer.

Bredt samarbeid

Miljøet i Grimstad består blant annet av Ericsson, Telenor FoU og HiA, som er partnere i Agder IKT-senter. Grimstadmiljøet er ett av de største FoU-miljøene innen mobilkommunikasjon i Norden.

I dette brukerstyrte prosjektet har industripartene i Agder IKT-senter ønsket å bygge opp mer grunnleggende kompetanse. De har også stått for finansieringen sammen med midler fra Forskningsrådet.

I prosjektet er det utviklet prototyper der kommunikasjonsplattform, sikkerhetssystemer og brukerprogrammer spiller sammen slik at undervisning og andre studietjenester kan tilbys elektronisk, uavhengig av lokasjon og tidspunkt. Med dette som basis er det drevet forskning på utvalgte områder knyttet til sømløs mobilitet, sikkerhet og brukerprogrammer for den mobile student.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.