PRODUKTNYHETER

Mobil kompressor

Serien er utstyrt med en kompakt skrue- og oljeseparatorenhet i støpejern, som er lekkasjefri og kjent for sitt oljeseparasjonssystem. Maksimalt oljeinnhold i luften etter det integrerte separatorfilteret er under 3 mg/m3.

Kompressorene kan tilpasses kundens eget behov, med muligheter for

hydraulisk-, diesel-, elektrisk- og til og med frekvensstyrt motor. Kompakt konstruksjon tillater installasjon de fleste steder. Serien finnes i kapasiteter fra 0,7 til 6,8 m3/min.

Les mer om: