FORSVAR

Missil-bestilling kan ende på over ti milliarder kroner: Tyskland har nå bedt om NSM til sine fregatter

Satser på å bli enige i løpet av året, ifølge konsernsjefen i Kongsberg-gruppen.

Testskyting av NSM fra amerikansk LCS-fartøy høsten 2019.
Testskyting av NSM fra amerikansk LCS-fartøy høsten 2019. Mass Communication Specialist 3rd Class Josiah J. Kunkle

Forsvarsvirksomheten i Kongsberg-konsernet hadde et solid fundament å starte året på, med rekordstor ordrebok.

Også 2020 ligger an til å bli et sterkt år for Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), særlig dersom det tysk-norske ubåtsamarbeidet omsider kommer i havn med forhandlingene.

Les også

Tilbud før sommeren

Da konsernsjef Geir Håøy fredag morgen presenterte tallene for første kvartal, fortalte han at de i KDA fortsatt har stor aktivitet i alle divisjoner, de leverer i henhold til tidligere kontrakter samtidig som at det er framgang i kommende prosjekter.

Her trakk Håøy spesielt fram det tysk-norske samarbeidet som ble initiert av at Norge og Tyskland for litt over tre år siden ble enige om å kjøpe nye ubåter sammen, 212CD. Han fortalte om det som allerede er kjent, at det tyske verftet ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS) nå har levert et oppdatert tilbud og at kontraktsforhandlingene etter planen skal være sluttføres i løpet av dette året.

Kongsberg-gruppen nøkkeltall 1. kvartal

  • Ordreinngangen ble MNOK 6 812 mot MNOK 3 661 i første kvartal i 2019
  • Driftsinntektene ble MNOK 6 678 mot MNOK 3 462 i første kvartal i 2019
  • EBITDA ble MNOK 643 mot MNOK 381 i første kvartal i 2019.
  • EBITDA-marginen ble 9,6 prosent mot 11,0 prosent i første kvartal i 2019.

Her er Kongsberg underleverandør og utvikler en ny generasjon kampsystem (ORCCA) i selskapet kta Naval Systems som de eier sammen med tkMS. I tillegg har ubåtsamarbeidet bidratt til felles videreutvikling av kryssermissilet Naval Strike Missile (NSM).

– Vi har nå mottatt en forespørsel om serieproduksjon av NSM. Vi kommer til å levere et tilbud før sommeren. Da starter forhandlingene, og også her er målet å komme til enighet i løpet av 2020, opplyste konsernsjef Geir Håøy fredag morgen.

Mange NSM-fregatter på 2020-tallet

Et av de norske kravene er gjenkjøp tilsvarende verdien av anskaffelseskostnaden av nye ubåter. Håøy snakket ikke noe om volum på en eventuell NSM-kontrakt, men skal vi tro regjeringen kommer Tyskland til å kjøpe missiler verdt minst ti milliarder kroner.

Det var iallfall budskapet fra statsminister Erna Solberg og daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ti dager etter at ubåtsamarbeidet ble inngått.

Tyskland skal ha minst fire slike MKS 180-fregatter. Foto: Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V.

Etter det Teknisk Ukeblad tidligere har fått opplyst, er det de nye MKS 180-fregattene som først vil utrustes med NSM. Tidligere i år bestilte Tyskland fire slike multirollesfregatter fra nederlandske Damen Schelde Naval Shipbuilding. Etter planen skal det første skipet leveres i 2027. Det er også inngått opsjonsavtale om ytterligere to fregatter. Også de nye F125-fregattene og Bremen-klassen vil få NSM-missiler.

Omtrent samtidig med at de nye tyske MKS 180-fregattene leveres, skal US Navy motta sin første nye fregatt basert på det fransk-tyske FREMM-designet. Det kan bli 20 slike fregatter som også skal ha NSM – i tillegg til de 40 mindre LCS-fartøyene.

Også seks malaysiske fregatter,  basert på franske korvetter i Gowind-klassen, utrustes med NSM, men dette prosjektet er blitt rundt fire år forsinket, og det første skipet vil ventelig overtas først i 2023.

Les også

Tilbud nummer tre

Når det gjelder ubåtene som skal erstatte Ula-klassen, er det Forsvarsmateriell (FMA) som står for kjøpet sammen med den tyske søsterorganisasjonen Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw).

Det første tilbudet fra tkMS kom 30. oktober 2018, men dette møtte ikke norske og tyske krav ifølge FMA og BAAINBw. Deretter kom verftet med et oppdatert tilbud i slutten av juli 2019, men heller ikke dette tilfredsstilte de norske og tyske anskaffelsesorganisasjonene. Tilbud nummer tre ble overlevert i februar 2020.

– Det er en målsetting å ha en ferdig forhandlet kontrakt i løpet av 2020. Covid-19-situasjonen vil imidlertid kunne påvirke prosessen. Tiltak er iverksatt for å redusere dette. Leveringstidspunkt og leveranseplan for de nye ubåtene er en del av kontraktsforhandlingene, har Forsvarsdepartementet opplyst.

Da ubåtsamarbeidet startet, var planen at leveransen skulle starte i 2026. Men da statsminister Erna Solberg tidligere i april la fram regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret, opplyste hun at Norge tidligst kan få den første nye ubåten i 2028–2029.

Ula-klassen er planlagt redusert fra seks til fire fartøyer fra 2022 for å sikre operative ubåter frem mot 2028, inntil de nye ubåtene kan overta. Men det skal være mulig å levetidsforlenge båtene i begrenset omfang dersom tiltakene settes inn kjapt.

Med en total kostnadsramme på 44 milliarder kroner, er kjøpet av nye ubåter til erstatning for Ula-klassen blant de største forsvarsinvesteringene Norge har gjort noen gang.

Les også

Les mer om: