ARBEIDSLIV

Misnøyen vokser

4. okt. 2001 - 19:53

Rektor Kaare Norum ved Universitetet i Oslo var den hardeste kritikeren da Norges Tekniske Vitenskapsakademis (NTVA) på et debattmøte 24. september stilte spørsmålet – trenger Norge et forskningsråd?

– Jeg prøvde å kontakte regjeringen for å spørre om den hadde behov for råd, men jeg ble avvist, fortalte Norum. Han stiller seg kritisk til departementenes detaljstyring og etterlyser større forskerstyring. Etter Norums mening har forskningspolitikken de siste årene bidratt til å svekke norsk forskning, ikke bare med hensyn til tilgjengelige midler og utstyr, men også statusmessig. – Det er sviktende rekruttering til norsk forskning, og tallet på avlagte doktorgrader går drastisk ned.

Rådspurt én gang

Rektoren hevder at Finansdepartementet har for stor makt, og at statsministeren viser for liten interesse. – I vår ble rektorene ved våre fire universiteter invitert til et møte med Jens. Det var første gang, aldri tidligere har de fire rektorene møtt statsministeren.

Norum trakk frem både den svenske og den finske regjeringen som eksempler på systematisk og rutinemessig bruk av professorer og universitetsledere som rådgivere. Et par spark ga også Norum til de vitenskapelige miljøene: – Forskersamfunnet er skuffende uengasjert. Hovedstyret i Norges forskningsråd er fraværende i forskningsdebatten.

Norum ønsker seg, i tillegg til et grunnforskningsråd, et overordnet forskningspolitisk råd som ledes av statsministeren. Der bør i tillegg finansministeren, forskningsministeren, universitetsrektorene og noen næringslivsledere sitte.

Mangler styring

Hydro-direktør Dag Flå erklærte seg langt på vei enig i den kritikken Norum rettet mot regjeringen og Stortinget. – Jeg kan i dag ikke se noen overordnet styring av norsk forskningspolitikk på det strategiske plan. Jeg kan heller ikke se at forskningspolitikken integreres i den overordnete samfunnsutviklingen. Nær kontakt mellom de vitenskapelige miljøer og næringsstrukturene i Norge må til, og det er det ikke i dag.

Flå kritiserer at Forskningsrådet rapporterter til Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF), og ikke til regjeringen som kollegium. – KUF står ikke sentralt, og det er ingen samkjøring mellom departementene, så langt jeg kan se.

Ulike syn

Av de tre debattantene var Halvor Stenstadvold, tidligere leder av Forskningsrådets hovedstyre, mildest i sin kritikk av politikerne. – Forskning må bli en politisk følt nødvendighet. I dag straffer det seg ikke politisk å kutte i forskningen.

Den massive kritikken mot politikerne overskygget utgangspunktet for debatten – om Norge trenger et forskningsråd. Norum vil la dagens forskningsråd konsentrere seg om anvendt forskning, og få opprettet et nytt grunnforskningsråd. Stenstadvold mener erfaringene fra den gang det var flere råd, ikke er gode. Orkla-direktøren syns også at den pågående evalueringen av Forskningsrådet kommer i tidligste laget, og at Forskningsrådet må få noe mer tid før det stilles under lupen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.