NYETEKNOLOGIER

Mislykkes med innovasjon

Fem bud for innovasjon

1. Involver ansatte, ikke bare ledelsen, i innovasjonsarbeidet

2. Skap balanse mellom kreativitet, muligheten for kommersialisering og sannsynligheten for gevinst

3. Gi belønning for innovative ideer

4. Bygg en kultur der det er rom for å feile

5. Innovasjonsarbeidet må forankres i forretningsstrategi

Funn fra undersøkelsen

69 prosent mener at innovasjon har vært en vesentlig kilde til vekst.

7 prosent sier de oppnår meget gode resultater av innovasjonsarbeidet

49 prosent svarer at de bare i noen grad eller ikke i det hele tatt lykkes med innovasjonsarbeidet

85 prosent arbeider med produktinnovasjon

44 prosent arbeider med innovasjon i forretningsmodeller og kundegrensesnitt

Det viser en undersøkelse blant 254 ledere i norske bedrifter med mer enn 100 ansatte innen bank/finans, industri, IKT, media og handels- og tjenestenæring.

Undersøkelsen er gjennomført av Synovate MMI på oppdrag fra konsulentselskapet daVinci Consulting.Paradoks

Undersøkelsen viser at åtte av ti bedrifter knytter innovasjonssatsingen til utvikling av produkter og tjenester.

Men kun sju prosent av bedriftslederne mener at de oppnår meget gode resultater i dette arbeidet.

Bare 45 prosent satser på innovasjon i forretningsmodellen eller i bedriftens kundegrensesnitt. Likevel er det på dette området flest lykkes.

– Det er et paradoks at et område som gir så god effekt på lønnsomheten blir minst prioritert, sier markedsansvarlig Jens Hauglum i daVinci.Mer enn design og innpakning

– Innovasjon dreier seg ofte om ny design eller ny innpakning. Få tenker på at det kan være andre områder som er vel så viktige å fornye seg på, for eksempel nye måter å ta betalt for varen eller tjenesten på. Kreative måter å komme i kontakt med kundene på er et annet eksempel, sier Hauglum.

Det er en klar sammenheng mellom det å lykkes i sitt innovasjonsarbeid og det å ha en klart definert og kommunisert innovasjonsstrategi, som er godt forankret i toppledelsen.

Mulig med forankring

– I de bedriftene hvor toppledelsen har et klart fokus på innovasjon opplever man i større grad at innovasjonsarbeidet lykkes. Dette gjelder også i de bedriftene hvor man har en klart definert og kommunisert innovasjonsstrategi, sier Hauglum.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.