KRAFT

Minst vedfyring i Oslo

BRENNER RENT: Nesten 40 prosent av veden ble brent i rentbrennende ovner i 2006, og denne andelen øker raskt.
BRENNER RENT: Nesten 40 prosent av veden ble brent i rentbrennende ovner i 2006, og denne andelen øker raskt. Bilde: JØTUL

Vedforbruket i Norge var omtrent uforandret fra 2005 til 2006, men nyttiggjort energi (varme) økte noe.

Det kan forklares med økt bruk av rentbrennende ovner, som gir mer nyttiggjort energi pr. kilo ved.

Undersøkelsen viser at vedforbruket pr. husholdning som fyrer med ved er betydelig mindre i byene enn på landet. I en bolig i spredtbygd strøk hvor det ble fyrt med ved, ble det i snitt brukt 1600 kilo ved i 2006. Lavest var Oslo med under 100 kg.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.