Minst utslipp i byene

  • Miljø

Folk kjører mindre bil i byene. Det er lite industri der og naturlig nok lite jordbruk.

Til tross for dette har både Bergen og Trondheim langt igjen før de når de ambisiøse utslippsmålene som de selv har satt:

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå