NYHETER

Ministeren vil granske Statens vegvesen

Samferdselsministeren vil sette ned et uavhengig utvalg som skal vurdere hvordan Statens vegvesen har praktisert offentlighetsloven knyttet til ulykkesrapportene.

– Dette er alvorlig, derfor setter jeg nå ned et uavhengig utvalg som skal gjennomføre en bred vurdering av relevante sider av saken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.  Foto: Jarle Skoglund
– Dette er alvorlig, derfor setter jeg nå ned et uavhengig utvalg som skal gjennomføre en bred vurdering av relevante sider av saken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Jarle Skoglund
16. mai 2014 - 10:26

 I tillegg ønsker han en samlet oversikt over hvor mange som har bedt om innsyn i rapportene, og hvordan henvendelsene er håndtert.

– Jeg ønsker å få vite om Statens vegvesen har overholdt sin informasjonsplikt om opplysninger i disse rapportene, også i møte med domstolene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Oppslag i mediene har skapt usikkerhet om Statens vegvesen deler sin informasjon på en riktig måte.

– Dette er alvorlig, derfor setter jeg nå ned et uavhengig utvalg som skal gjennomføre en bred vurdering av relevante sider av saken, blant annet av hvordan Statens vegvesen har praktisert deling av informasjon fra disse rapportene.

 

Utvalgets oppgaver

– Utvalget skal blant annet vurdere spørsmålet om offentlighet av ulykkesrapportene og Statens vegvesens deling av informasjon fra disse, for eksempel til etterlatte, politiet, domstoler og parter i en eventuell rettssak.

– Videre skal utvalget kartlegge om slike rapporter har vært etterspurt i rettssaker, og i hvilken grad ansatte i Statens vegvesen som har arbeidet med eller kjent til rapportene, har vitnet eller vært sakkyndige, og om det eventuelt har ligget føringer for deres vurderinger, sier Solvik-Olsen.

 

Vil sikre større åpenhet

– Trafikksikkerhet er høyt prioritert i H/FrP-regjeringen. Jeg er svært opptatt av å få færre skadde og drepte i trafikken. Da må vi lære av de ulykker som har skjedd. Ulykkesrapportene har fra 2005 vært en viktig del av denne innsatsen. Åpenhet var tema i 2007, men ble ikke fulgt opp gjennom nødvendige styringssignaler fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen. Vår regjering er opptatt av åpenhet og tar nå tak i denne problemstillingen for å få til nødvendige og ønskede endringer. Arbeidet vil vise om det er behov for ytterligere tiltak, sier Solvik-Olsen.

– Det er viktig at de som har behov for informasjonen får tilgang til den. Dette gjelder ikke minst de som har mistet sine kjære i tragiske ulykker, sier samferdselsministeren.

– Jeg har derfor allerede bedt Vegdirektoratet i samarbeid med berørte aktører, som politiet, Statens havarikommisjon for transport, Riksadvokaten og Vegtilsynet, vurdere hvordan større åpenhet om ulykkesrapportene kan sikres framover.

– Regjeringsplattformen varsler etablering av et uavhengig vegtrafikktilsyn. Ansvaret for gransking av trafikkulykker vil vurderes i lys av dette, sier Solvik-Olsen.

 

Vurdering av avgjorte saker

Det er hevdet at personer kan være feilaktig dømt, fordi Statens vegvesen har holdt tilbake informasjon.

– Jeg har nå bedt om at det skal gis tilgang for berørte til all informasjon som kan stilles til rådighet. Om dette skulle gi grunnlag for gjenopptakelse av avgjorte straffesaker, vil måtte vurderes gjennom det ordinære gjenopptakelsesinstituttet, ved at sakene tas opp enten fra forsvarer- eller påtalesiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.