NYHETER_BYGG

Mineraler for to oljefond

Oljefondet er i dag på rundt 500 milliarder kroner.

I fjor ble det tatt ut 68 milliarder tonn mineraler i Norge. Verdien av disse var syv milliarder kroner, opplyser direktør i PIL, Eirik Haugen, i en pressemelding.

Eksportverdien fra produksjon av industrimineraler er tredoblet de siste ti årene. Dette er mineraler som på grunn av sine ikke-metalliske egenskaper kan utnyttes industrielt. Denne bransjen er en av landets mest lønnsomme og den utvikler seg nesten like raskt som IT-næringen.

På 1990-tallet ble søkelyset satt på fremtidens bergressurser. En del lite lønnsom produksjon ble avviklet. Det ble satt mye sterkere fokus på miljøet og utslippene fra både luft og vann ble redusert. De siste 10-15 årene er utslippene redusert med 80 prosent.

Siden mineraler ikke er fornybare ressurser må det legges vekt på å finne nye forekomster i takt med de uttak som blir foretatt, sier administrerende direktør Arne Bjørlykke i Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Les mer om: