MINERALER

Mineraler finnes i store mengder på havbunnen vår

Det er mange kriser i verden. En av dem er den økende mangelen på metaller og mineraler, og spesielt de vi trenger i det grønne skiftet.

Slike metallholdige sulfidmineraler dannes når varmt vann strømmer opp fra havbunnen, som sprekker opp når kontinentalplater glir fra hverandre. Etterhvert faller de sammen og blir til grushauger som det sannsynligvis ikke er så vanskelig å hente opp.
Slike metallholdige sulfidmineraler dannes når varmt vann strømmer opp fra havbunnen, som sprekker opp når kontinentalplater glir fra hverandre. Etterhvert faller de sammen og blir til grushauger som det sannsynligvis ikke er så vanskelig å hente opp. Foto: Oljedirektoratet

Vi trenger helt andre metaller om vi skal klare å elektrifisere alt vi i dag har brukt fossile brennstoff til å drive. Til fossile maskiner kom vi langt med å bruke billige og lett tilgjengelige metaller, som jern. Nå må vi øke produksjonen av kobber, nikkel, kobolt, mangan, sjeldne jordarter og mye mer.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.