NYHETER

Mindre vedlikehold av kommunevegene

Norske kommuner brukte syv prosent mindre i fjor til å vedlikeholde vegene, sammenlignet med året før. Fylkene derimot, økte sine driftsbudsjetter med 11 prosent.

7. sep. 2015 - 14:25

Dermed økte forfallet på de kommunale veger ytterligere i fjor, et område som fra før av er et sorgens kapittel i mange kommuner.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det totalt ble brukt litt over fem milliader kroner på drift av kommunevegene i 2014, en nedgang på 500 millioner kroner fra året før. Både i 2011 og 2011 lå driftskostandene på rundt fem milliader, så 2013 var et unntaksår for mange kommunale vegbudsjetter.

I fylkene er derimot situasjonen en helt annen. Her har driftsbudsjettene økt jevnt og trutt de siste årene, og med et samlet forbruk på 7,5 milliarder kroner i 2014. Det var en økning på 740 millioner kroner, eller nesten 11 prosent. Til sammenligning ble det i 2011 brukt 5,9 milliarder kroner til fylkenes vegdrift.

Når det gjelder tallene for investeringsmidler til veg i kommunene, representerte 2014 et beskjedet løft på 2,5 prosent. Totalt ble det bygget nye veger for 3,9 milliarder kroner, ikke noe stort beløp når man vet at kommunene forvalter  totalt rundt 40 000 km veg.

 

Brutto driftsutgifter per innbygger stabile

Regnet per innbygger var gjennomsnittskommunens brutto driftsutgifter om lag 1 370 kroner i samferdselssektoren i både 2013 og 2014. Investeringene økte med nesten 9 prosent til 1 015 kroner per innbygger i 2014. Kommunene i Finnmark hadde størst brutto driftsutgifter til samferdselsformål med 3 070 kroner per innbygger. Dernest fulgte Nordland med 2 200 kroner. Kommunene i Akershus og Hedmark er i motsatt ende av skalaen med tilsvarende tall på henholdsvis 820 kroner og 830 kroner i 2014. Når det gjelder investeringer i samferdsel, lå gjennomsnittskommunen i disse to fylkene over landsgjennomsnittet i 2014. Mens kommunene i Hedmark i gjennomsnitt investerte 1 445 kroner per innbygger, var investeringene i Akershus-kommunene i størrelsesordenen 1 160 kroner. Kommunene i Nordland lå på topp med 1 880 kroner per innbygger. Dernest fulgte kommunene i Finnmark med 1 670 kroner. Vestfold-kommunene hadde de laveste investeringene i sektoren med 490 kroner per innbygger.

 

To av tre kilometer kommuneveg har fast dekke

I 2014 var det drøyt 39 150 kilometer med kommunal veg i Norge. 67 prosent av vegnettet hadde fast dekke. I 2007 var andelen 61 prosent. Nordland og Rogaland har flest kilometer kommunal veg med henholdsvis 3 600 kilometer og 3 260 kilometer i 2014. Likheten stopper der, for mens Nordland hadde en andel kilometer kommuneveg med fast dekke på 48 prosent, var tilsvarende tall for Rogaland 90 prosent. Det er bare Vestfold som hadde større andel fast dekke i 2014 med nesten 95 prosent. Minst andel kommuneveg med fast dekke hadde Nord-Trøndelag med 36,5 prosent etterfulgt av Hedmark med knapt 45 prosent fast dekke i 2014.

 

Fylkene investerte 8,5 milliader

Fylkeskommunenes investeringer i fylkesveger har økt år om annet etter forvaltningsreformen. Mens det i 2010 ble investert 6,5 milliarder kroner, var beløpet økt til 8,5 milliarder i 2014. Dette tilsvarer en vekst på 30,5 prosent i denne perioden. Veksten fra 2013 var på 4,4 prosent, eller 356 millioner kroner. Knapt 2 milliarder kroner gikk til investeringer i forbindelse med kollektivtrafikken i både 2013 og 2014.

 

Færrest kroner per kilometer i Hedmark

Akershus var, som vanlig, fylket med størst brutto driftsutgifter til veg med 810 millioner kroner i 2014. Det innebærer en vekst på 14 prosent fra året før. Også når utgiftene regnes per kilometer fylkesveg, var Akershus på topp med 446 000 kroner. Deretter fulgte Rogaland med 240 000 kroner per kilometer, eller en vekst fra 2013 på 28 prosent.

Hedmark har nesten 9 prosent av fylkesvegnettet i Norge, men bare 4 prosent av fylkeskommunenes samlede brutto driftsutgifter til fylkesveg i 2014. Hedmark var dermed også i 2014 fylket med desidert lavest forbruk per kilometer fylkesveg med 80 000 kroner. Dette er 1,9 prosent mer enn i 2013. Aust-Agder var fylket med nest lavest brutto driftsutgifter per kilometer fylkesveg i 2014 med drøyt 107 000 kroner. Fylket har hatt en utgiftsvekst på 7,6 prosent fra 2013.

 

Stadig bedre vegdekker

Det blir gradvis færre kilometer fylkesveg uten fast dekke. I 2014 var det 4 100 kilometer slike veger på landsbasis, som utgjør 9,3 prosent av fylkesvegnettet. I 2010 var tilsvarende andel 13,2 prosent. I Nord-Trøndelag og Hedmark var andelen fylkesveger uten fast dekke henholdsvis 23,1 og 21,7 prosent i 2014.

Dette er fylker som de seneste årene har vært på bunnen når vi måler brutto driftsutgifter per kilometer fylkesveg i alt. Akershus er i den andre enden av skalaen når det gjelder utgifter til veg. Bare 4,3 prosent av fylkesvegene i dette fylket var uten fast dekke i 2014.

 

 

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.