INDUSTRI

Mindre utslipp av svoveldioksid

Camilla Aadland
26. juni 2008 - 14:37

Utslippene av svoveldioksid i fjor var seks prosent lavere enn året før, og Norge har dermed aldri hatt lavere utslipp i nyere tid, Dette fremgår av foreløpige beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå i nært samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

Reduserte utslipp

Norge har forpliktet seg til å ikke la utslippene av svoveldioksid (SO2 ) i 2010 overstige 22 000 tonn. 2006 var det første året utslippene var under dette nivået, og ifølge de foreløpige beregningene var utslippet i 2007 nede i 19 700 tonn.

Svoveldioksid (SO2 ) er en gass som dannes ved forbrenning av stoffer som inneholder svovel, særlig olje og kull, samt ved en rekke industriprosesser. Den virker forsurende på jord og vann og gir skader på materialer.

Mindre fra industrien

I de siste tiårene har det vært en markant nedgang i de norske SO2 -utslippene: I 2007 var utslippene redusert med 86 prosent fra 1980 og 62 prosent fra 1990. Fra 2006 til 2007 gikk utslippene ned med 6 prosent.

Fra 1990 er utslipp fra industriprosesser redusert med 65 prosent. Utslippene fra prosessindustrien er redusert siden 1990 på grunn av rensetiltak, mindre svovel i reduksjonsmidler og nedleggelse av bedrifter.

Størst reduksjon på forbrenning

Tre firedeler av utslippsreduksjonen fra 2006 til 2007 skyldes mindre utslipp fra stasjonær forbrenning. Det var mindre bruk av fyringsolje i 2007 enn året før, og lavere gjennomsnittlig svovelinnhold i oljen som ble omsatt, bidro også til utslippsreduksjonen.

Også fra industriprosesser var utslippene lavere i 2007 enn året før, men nedgangen her ble motvirket av økte utslipp fra metallproduksjon, blant annet på grunn av at en metallprodusent som ikke hadde noen aktivitet i 2006 igjen kom i drift.

Industrien slipper ut mest

Industriens prosess- og fyringsutslipp sto for nesten tre firedeler av SO2 -utslippene i Norge i 2007. Over halvparten av de totale utslippene kom fra industriprosesser, særlig metallproduksjon.

Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer sto alene for en firedel av samlet SO2 -utslipp i Norge. Stasjonær forbrenning utenom industrien sto for 6 prosent av utslippene, og mobil forbrenning for 21 prosent.

Skipsfarten også

Etter industrien står skipsfarten for den største andelen av Norges SO2 -utslipp. Innenriks sjøfart og fiske sto for 19 prosent av utslippene i 2007. Bare snaut 3 prosent av de nasjonale SO2 -utslippene i 2007 kom fra luftfart, veitrafikk og bruk av motorredskaper.

Olje- og gassvirksomheten, som er en av de viktigste utslippkildene for CO2 , betyr lite for utslipp av SO2, blant annet fordi det er svært lite svovel i naturgass.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.