FAGARTIKLER

Mindre til petroleumsforskning

Petroleumsnæringen er svært viktig for norsk økonomi. Statens inntekter fra denne næringen omgjøres til velferd for det norske folk. En stagnasjon i midler til petroleumsforskning bidrar ikke til nødvendig verdiskaping. Olje- og energiministeren har gjentatte ganger det siste året vist alternative utviklingsbaner for petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen. En kortsiktig forvitringsbane og en langsiktig vekstbane. For å oppnå den langsiktige vekstbanen er det nødvendig å finne nye ressurser og utvinne enda mer fra eksisterende felt, dette krever økt forskning og teknologiutvikling. Som eier av ressursene og som skatteinnkrever vil staten tjene mer enn noen andre på at næringen lykkes i å oppnå den langsiktige vekstbanen. Likevel oppleves år etter år at statlige midler til petroleumsforskning synker eller i beste fall holdes konstant.

Olje- og gassprogrammet forvalter midler til forskningsprosjekter fra Olje- og energidepartementet (OED), Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). Midlene fra OED og NHD skal anvendes til kunnskaps- og teknologiprosjekter innen oppstrøms petroleumsteknologi samt konvertering av naturgass. Midlene fra AAD er øremerket forskningsprosjekter innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumssektoren.

På sitt bevilgningsmøte 18. desember bevilget programstyret midler til 14 nye prosjekter med midler fra OED og NHD. De nye prosjektene utgjør en total bevilgning på 14,5 mill. kroner fra staten for år 2003.

I fjor høst hadde olje- og gassprogrammet 55 søknader til behandling. Søknadene utgjorde en samlet søkning til programmet for 2003 på totalt 81 mill. kr og tilsvarende ekstern finansiering på 89 mill., totalt prosjektvolum 170 mill. kroner.

Den samlede statlige bevilgning på 14,5 mill. kroner for 2003 utgjør et prosjektvolum på om lag 35 mill. for 2003 når den private forskningskapitalen som utløses av den statlige bevilgningen er inkludert.

Tapt verdiskaping

Av de 55 prosjektene som søkte programmet om forskningsmidler, har minst 35 prosjekter en så god evaluering at de ville fått forskningsmidler gitt en tilstrekkelig statlig bevilgning. Det er forstemmende år etter år å oppleve at den årlige mangelen på statlige forskningsmidler til petroleumssektoren er en direkte årsak til tapt verdiskaping i sektoren. OED gav i forslag til statsbudsjett for 2003 en liten vekst til brukerstyrt petroleumsforskning, men budsjettsalderingene fjernet dette raskt også denne gang.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.