ASFALT

Mindre til asfalt og vedlikehold i forslaget til veibudsjett i Rogaland

Ti millioner mindre til dekkelegging og og drøye tre millioner kroner mindre til annet vedlikehold.

Bare 4,7 prosent av fylkesveiene i Rogaland kan forvente å få fornyet asfalten, ifølge fylkeskommunens økonomiplan.
Bare 4,7 prosent av fylkesveiene i Rogaland kan forvente å få fornyet asfalten, ifølge fylkeskommunens økonomiplan. Foto: Elisabeth Tønnesen, Rogaland fylkeskommune
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
6. nov. 2020 - 07:00

Det er noe av innholdet i forslaget til budsjett for fylkesveiene i Rogaland. 

Forslaget til drifts- og vedlikeholdsbudsjett er basert på at man skal holde en nøktern standard innen drift og vedlikehold, heter det i fylkesrådmannens forslag. 

Totalrammen for denne delen av fylkesveiene passerer akkurat en halv milliard, som er en økning på rundt 30 millioner fra i år.

Faste kostnader til de inngåtte driftskontraktene utgjør 64 prosent av drifts- og vedlikeholdsbudsjettet. I de faste driftskontraktene for Stavanger, Dalane,
Høgsfjord, Haugalandet og Indre Ryfylke er det lagt til økte kostnader til
drift/vedlikehold av 277 kilometer nye gang- og sykkelveier, som fylket skal overta fra kommunene. De representerer også en kostnadsøkning.

Stedet, personene og maskinene på bildet har ikke tilknytning til den aktuelle saken.
Les også

Mesta ble vraket – fylke brøt flere regler

Må skalere ned dekkelegging

I forslaget til økonomiplan til Rogaland fylkeskommune sies det at fornyelse av veidekker har vært høyt prioritert, og at fylket de siste årene hatt en positiv utvikling i dekkestandarden.

Men en krevende økonomisk situasjon for fylket de neste fire årene er det ikke funnet rom for å prioritere dekkelegging i samme grad. Dekkeleggingen må skaleres ned og det tas sikte på å holde en god standard med fokus på tungt belastede veier. Totalt foreslås ca. 73,5 millioner kroner til dekkelegging.

Eirik Selmer ser på websiden for detaljerte transportdata fra et registreringspunkt ved finskegrensen sør for Kautokeino.
Les også

Bruker KI til trafikktelling: – Kan påvirke statens prioriteringer

Blir dyrere å ta igjen etterslepet

For det beløpet vil Samferdselsavdelingen kunne legge nye asfaltdekker på ca. 118 km fylkesvei ut fra dagens asfaltpriser, tilsvarende ca. 4,7 prosent av dagens fylkesveinett. Det betyr at veidekkene i gjennomsnitt vil kunne fornyes hvert 21. år, heter det i økonomiplanen.

– Reduksjonen her vil medføre redusert asfaltering av fylkesveiene, økt etterslep og forfall, redusert trafikksikkerhet og potensielt forhøyede livssykluskostnader for vegnettet på lengre sikt. Forhøyede livssykluskostnader vil i utgangspunktet bety at det blir dyrere å ta igjen etterslepet på sikt, sammenlignet med om det årlig bevilges tilstrekkelig med midler til vedlikehold, står det i klartekst i budsjettforslaget.

Tokagjelet er en del av fylkesvei 49 og er svært skredutsatt, men politikerne i Vestland fylke vil ikke bare satse på rassikring. Bildet er fra et ras i 2013.
Les også

Politikerne strøk setning som skulle prioritere rassikring

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.