Mindre syke på Saugbrugs

PAPIRFABRIKK: Selv Norske Skogs fabrikkpipe blir vakker en strålende vinterdag. (Bilde: CAMILLA AADLAND)
STOR: Her ser vi deler av PM6, den nyeste papirmaskinen på Norske Skog Saugbrugs. (Bilde: CAMILLA AADLAND)
SATSER: Geir Sæterbø (til v.) og Erik Sandersen jobber begge for å få sykefraværet i Norske Skog Saugbrugs så lavt som mulig. (Bilde: CAMILLA AADLAND)
PAPIR: Papirmaskinene hos Norske Skog går for fullt. Herfra sendes magasinpapir til hele verden.
"NY": Dette bygget huser PM 6, Norske Skog Saugbrugs nyeste papirmaskin. Den ble bygget i 1993, men oppgradert i fjor. (Bilde: CAMILLA AADLAND)
AKIVT ARBEID Alle ansatte på Saugbrugs i Halden jobber aktivt for å få ned sykefraværet - inkludert kommunikasjonssjef Erik Sandersen her foran bygningen som huser den nyeste papirmaskinen, PM6. (Bilde: CAMILLA AADLAND)
UTSTYR: Selvlysende vest, hjelm og hørselsvern hører med når Erik Sandersen besøker PM 6, den største papirmaskinen på Norske Skog Saugbrugs. (Bilde: CAMILLA AADLAND)
MINDRE OPERATIV: Målet er at ingeniørene på Norske Skog Saugbrugs skal jobbe mer langsiktig og mindre operativt, forteller driftsingeniør Geir Sæterbø. (Bilde: CAMILLA AADLAND)
  • produksjon

Norske Skog Saugbruks:

Er en av de eldste treforedlingsbedriftene i Norge som fremdeles er i drift, med en historie som går tilbake til 1859. Ble oppkjøpt av Norske Skog i 1989.

Produserer SC-magasinpapir, som får glans gjennom tilføring av porselensleire og etterbehandling i kallandere.

99 prosent går til eksport. Saugbrugs er blant annet eneleverandør av papir til Washington Posts helgebilag.

Saugbrugs har tre papirmaskiner, PM 4, PM 5 og PM6.

PM6 er den nyeste, og ble bygget i 1993. Denne ble oppgradert for 90 millioner kroner i fjor for å få enda bedre kvalitet på papiret.

PM6 har en hastighet på 90 km/t og hadde en gang verdensrekorden som verdens raskeste papirmaskin. Det tar en time å bygge opp en 40 tonns papirrull på PM 6.

Halden: Norske Skog Saugbrugs var den første bedriften som inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) i 2001. I dag er sykefraværet på fire prosent, en reduksjon fra 6,5 prosent da IA-arbeidet ble dratt i gang.

– Andre halvår i fjor var vi nede på 3,3 prosent, en halvering fra bare noen år tilbake, forteller kommunikasjonssjef Erik Sandersen.

Sykefraværet til hver enkelt følges opp, og antall egenmeldingsdager er utvidet. Samtidig står helse, miljø og sikkerhet (HMS) øverst på alle agendaer, før både produksjon og økonomi.

– 2004 var første året i hele vår historie uten en skade med fravær. Siste skade hadde vi 16. mai 2003, skryter Sandersen.

Mer ansvar til flere

I 1989 hadde Norske Skog Saugbrugs 820 ansatte, mens det i dag er 690. Ytterligere 40 til må gå før målet i forbedringsprogrammet er nådd. Nedbemanningen har ført til en omlegging av skiftsstrukturen.

På Norske Skog Saugbrugs er det fem skift. Tidligere var det 15 skiftledere, tre på hvert skift for råstoff og de tre papirmaskinene. I dag er det én skiftsjef på hvert skift, med en assistent for håndtering av personalsaker på skiftet.

– Skiftsjefen rekker ikke både å følge opp produksjon og kvalitet, samt alle 65 mann som er på skift hele tiden. Dermed har vi løftet opp linjeførere, som tidligere var maskinførere, forteller driftsingeniør Geir Sæterbø.

Linjeføreren har ikke personalansvar, men ansvar for å koordinere det som på skjer på linjen under drift. Samtidig har skiftsjefen blitt mindre operativ, med mer personalansvar.

– Vi har hatt en kjempeforbedring i sykefravær. Her har skiftsjefene hatt en nøkkelrolle, med oppfølging av hver enkelt, mener Sæterbø.

Dermed har operatørene fått mer ansvar, og antall nivåer er kuttet. Målet er at ingeniørene skal være mer langsiktige enn operative.

– Driftsingeniøren skal fungere både kortsiktig og langsiktig. Når det gjelder vedlikeholds- og støttefunksjoner har vi områdeansvarlige håndverkere som holder til i fabrikken og sammen med operatørene løser tverrfaglige problemer, forteller Sæterbø.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå