IT

Mindre sikkerhet - mer selvbetjening

UTSTYRT: Citrix' toppsjef Mark Tempelton stiller spørsmålstegn ved en rekke tradisjonelle oppfatninger av arbeidsmetoder og vår bruk av teknologi.
UTSTYRT: Citrix' toppsjef Mark Tempelton stiller spørsmålstegn ved en rekke tradisjonelle oppfatninger av arbeidsmetoder og vår bruk av teknologi. Bilde: Odd Richard Valmot

Citrix har for alvor meldt seg på i virtualiseringsmarkedet gjennom oppkjøpet av XenSource, og konkurrerer beinhardt både med markedslederen VMware og Microsoft.

Nylig inngikk selskapet en svært stor avtale med Dell som vil utstyre sine forretningsmodeller med XenClient.

Med den kan brukerne ha to programvarebaserte pc-er på samme maskin: En jobb- og en privatdel som ikke påvirker hverandre.

Dermed vil virtualiseringsrevolusjonen flytte inn på pc-en, tror Citrix-sjef Mark Templeton.Må bli mer produktive

Han mener at vi må bruke it for alt det er verdt for å gjøre folk mer konkurransedyktige.

– Effektivisering av it er den åpenbare muligheten vi har til å øke produktiviteten i utviklede land. Skal vi ha noen mulighet til å konkurrere med lavkostland i en globalisert verden må vi utnytte denne muligheten, sier Templeton.

Han tror ny og mye mer fleksibel teknologi basert på virtualisering på ulike nivåer, og nettskyløsninger, vil være verktøyene vi trenger for å bli mer produktive.

Men det krever også andre omstillinger.

Han mener vi må tenke nytt i måten vi jobber på. Vi må jobbe mer finkornet i en verden som bli stadig flatere.

– Og så må vi slutte å tenke så tradisjonelt. Tilkoblet betyr ikke jobb, og jobb betyr ikke slit. Jeg kan være tilkoblet når jeg ser en film eller når jeg kommuniserer og informeres. Og hvorfor ikke jobbe i stedet for å reise til jobben? Jeg tror på den virtuelle arbeidsplassen. Utfordringen er størst for folk på min alder. Vi er digital opplært, mens barna våre er født digitalt, sier han.Uavhengighet

Templeton tar til orde for mer uavhengighet av maskinvare på alle nivåer.

Han mener det er mulig å virtualisere på mange nivåer og separere ting i sine logiske komponenter i stedet for en stor blokk.

Det gir mer sikkerhet og enklere sentral administrasjon av ressurssenene.

– Jeg har stor tro på virtualisering av it-løsninger. Det er en god idé å separere de ulike komponentene i it-systemene fra hverandre. Vi kan skille operativsystemet fra maskinvaren, applikasjonene fra operativsystemet og innstillingene til applikasjonene fra applikasjonene. Dette er en helt ny måte å tenke på og vil påvirke it på alle nivåer i årene fremover, sier Templeton.For mye sikkerhet

Citrix-sjefen tror ikke den voldsomme innsatsen på it-sikkerhet vi ser over alt er riktig vei fremover.

– Tenk på en bank. Du kan gå inn i banken uten å bli ransaket. Sikkerheten skjer når du gjør et uttak. Slik burde vi tenke innen it også. I stedet låser vi alt vi kan. Det koster veldig mye penger og gir falsk trygghet fordi det gir flere angrepspunkter. I stedet burde vi låse bare det som betyr noe, for eksempel selve transaksjonen og applikasjonen som gir adgang til dataene.Selvbetjening

Templeton har også stor tro på selvbetjent it. Omtrent som vi betjener oss selv i nettbanken i dag.

– Dette handler om å overføre jobb fra it-folkene til brukerne selv. Til det trengs det en selvbetjeningsmodul mellom brukerutstyret og it-tjenestene. Det vi vil oppnå, er mer fornøyde brukere og at it-avdelingen slipper å gjøre rutinearbeid. Dette bryter med den tradisjonelle tenkingen i vår bransje, men det er i tråd med trenden i konsumentmarkedet. Og det kan ikke it-folk kjempe mot, sier Templeton.Cloud

Han tar også til orde for mer elastisitet i tjenestekapasiteten, og med det hinter han selvfølgelig at det er nettskyen som er løsningen.

– Vi må sørge for at teknologi og lisensbetingelser ikke står i veien for denne utviklingen. Vi må sørge for at brukerne kan få den kapasiteten de trenger, når de trenger den. Heldigvis er denne utviklingen er allerede godt i gang, sier han.

Les mer om: