Mindre rust med CO2

  • naturvitenskap
Der gassen ikke kommer så lett til, ruster det mer enn på andre steder. Det kan være noe av forklaringen på at varme, fuktighet og veisalt angriper slike steder sterkest, skriver svenske Ny Teknik.