Mindre olje enn ventet?

Mindre olje enn ventet?
Boreriggen Deep Sea Delta borer for Hydro på Shtokman. Nå kommer Total inn som deleier. Bilde:

Oljefolk snakker med blanke øyne om de enorme olje- og gassressursene som ligger skjult i arktiske strøk.

Halvert

Både bransjen og myndighetene har gjentatte ganger vist til US Geological Surveys prognoser om at 25 prosent av verdens gjenværende olje og gass finnes i nord.

Nå viser en ny studie fra US Geological Survey at prognosene kan ha vært for optimistiske, skriver Dagens Næringsliv.

Farvannene øst for Grønland kan inneholde mindre olje og gass enn ventet. Prognosene for dette området er ikke mindre enn halvert.

Et scenario

Og nedskrivningen kan gjelde også andre deler av de vidstrakte nordområdene.

Don Gautier, en av ekspertene bak US Geological Surveys første rapport, sier at tallene ikke var ment som en prognose, men som et mulig scenario.

– Jeg var i Tromsø for en stund siden. Direktør Bente Nyland i Oljedirektoratet holdt et innlegg, og nevnte disse tallene våre. Jeg sank ned i stolen og prøvde å skjule meg. Hovedbudskapet vårt er at vi ikke har gjort en skikkelig analyse ennå, sier han til avisa.

Gasseventyr langt inn i framtiden

Les mer om: