Mindre kloke uten vitaminer

  • naturvitenskap

Unicef tror grunnen er mangel på vitamin A, viktige mineraler og jod.

Mangel på vitamin A kan skade synet og hemme både den fysiske og psykiske utviklingen, skriver forskning.no.