ENERGI

Mindre impregnering

Trevirke blir impregnert for å hindre at det råtner. De mest brukte impregneringsmidlene er kreosot og kobber-krom-arsen (CCA-salter). Stoffene kan vaskes ut og havne i sanden dersom det er brukt impregnert trevirke rundt sandkasser for barn. Normalt fører ikke dette til helseskader, men det gir en unødvendig tilleggsbelastning for små barn, mener Statens forurensningstilsyn. De vil nå begrense bruken av disse stoffene, blant annet med et forslag til forskrift om impregneringsmidler som kan tre i kraft allerede i 2001. (lh)