Mindre gift i myggmiddel

  • Miljø

Ikke alle liker å beskytte seg med myggmidler. Vi frykter giften.

I mange insektsmidler er det store mengder av giftstoffet DEET (et dietyl-toluamid). Det kan ha alvorlige helseskadelige effekter. Særlig utsatt er barn.

Nå foreslår SFT at det maksimalt kan være 20% DEET i myggmidler. Høringsfristen er 15. august. I 16 år har SFT anbefalt at det ikke importeres og selges myggmidler med høyere innhold enn 20% av dette stoffet.

Stikkprøver viser at det omsettes stoffer med langt høyere giftinnhold.

Nasjonalt folkehelseinstitutt sier at denne konsentrasjonen gir tilstrekkelig beskyttelse mot myggstikk - også i områder med malaria.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå