Mindre energibruk

  • energi

Den kraftkrevende industrien og treforedlingsindustrien sto for 71% av denne energibruken.

Grunnen til at energiforbruket gikk ned, er lavere produksjon i flere næringer.

Fortsatt dominerer bruken av elektrisk kraft i industri og bergverk, 46.267 GWh eller 59,1%. Men gass er nest største energivare med et forbruk på 9.765 GWh i 2002.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå