SAMFERDSEL

Mindre byråkrati

Ass. direktør Gustav Pillgram Larsen i BE sier at det har vært stor usikkerhet i kommunene og veikontorene om forskriftene, og dette har gitt unødig byråkratisk saksbehandling og forsinkelser. Med denne veilederen kan mange slippe å søke kommunen om byggetillatelse. BE varsler at flere temaveiledere vil komme. (lh)

Les mer om: