Mindre avfall fra bedrifter under koronapandemien

Avfallsmengden fra næringslivet falt betydelig i 2020, med en nedgang på 32 prosent fra året før. Nedstengningen under koronapandemien er hovedårsaken.

Mengden næringsavfall gikk ned i nesten alle sektorer under pandemien, et unntak var «informasjon og kommunikasjon». Haraldrudanlegget i Oslo tar imot avfall både fra næringslivet og private husholdninger.
Mengden næringsavfall gikk ned i nesten alle sektorer under pandemien, et unntak var «informasjon og kommunikasjon». Haraldrudanlegget i Oslo tar imot avfall både fra næringslivet og private husholdninger. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Totalt ble 1,4 millioner tonn ordinært avfall levert fra de tjenesteytende næringene i 2020, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en nedgang på nesten 650.000 tonn fra året før, og hovedårsaken er naturlig nok koronapandemien og nedstengninger over hele landet.

Kategorien «blandet avfall» er fortsatt den dominerende delen av avfallet fra disse næringene, med en andel på 45 prosent. Deretter følger kategoriene papir- og treavfall.

Bedrifter innen kategorien varehandel står for 670.000 tonn avfall, noe som tilsvarer 49 prosent av alt avfall i tjenesteytende næringer.

Omtrent alle næringer innenfor den tjenesteytende sektoren har en kraftig nedgang i avfallsmengden, unntatt kategorien «informasjon og kommunikasjon» – der avfallsmengden faktisk økte med 32 prosent fra 2019 til 2020.

Les også

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.