PRODUKSJON

Millioner i økte kraftkostnader

Ordknapp: Ragnar Østby, administrerende direktør ved Fundia Armeringsstål, ønsker ikke å fortelle om hvilke konkrete tiltak som vurderes.
Ordknapp: Ragnar Østby, administrerende direktør ved Fundia Armeringsstål, ønsker ikke å fortelle om hvilke konkrete tiltak som vurderes.Bilde: Mo industripark
Ole K. Helgesen
7. feb. 2006 - 10:17

Mistet kraftkontraktene

De langsiktige industrikraftkontraktene til metallindustrien i Mo i Rana utløp våren 2005. Dette var de første betydelige bedriftene i landet som ble berørt av at langtidskontrakter på kraft går ut. Alle eksisterende industrikraftkontrakter utløper innen 2011.

Fundia Armeringsstål

Foredler 750.000 tonn skrapjern fra Norge og Nord-Europa til 500 000 tonn armeringsstål og 200 000 tonn stålemner (billets). Stålverk og kombinert valseverk for stang og tråd. 360 ansatte.

kilde: Mo industripark

Verket som foredler skrapjern til armeringstål sliter etter at den myndighetsbestemte kraftkontrakten falt bort i april i fjor.

Nå snus alle steiner for å finne sparemuligheter. 10. oktober sendte Fundia ut permitteringsvarsel, men dette er foreløpig trukket tilbake.

– Vi ser på generelle kostnadskutt og muligheter for investeringer som kan kutte kraftkostnadene, sier adm. direktør Ragnar Østby. – Mer enn dette vil jeg foreløpig ikke si.

Løft og skritt

Økonomisjef Eivind B. Hansen, forteller til internbladet Armeringssnytt at 2006 blir et utfordrende år:

– Nå handler det ikke så mye om store løft, men om de mange små skritt for å forbedre konkurranseevnen. Vi har sikret produksjonen av stålemner en stund fremover, men vi er avhengig av et løft i markedet og flere ordrer med tilstrekkelig lønnsomhet hvis vi skal opprettholde fem skift i stå lverket.Kraftprisproblematikken kommer i tillegg til eksisterende utfordringene med et presset marked.

Enrgisk kompetanse

– Det store spenningsmoment framover er hvilket nivå prisene vil legge seg på sammenlignet med 2004. Vi håper og tror fortsatt at prisnivået framover vil holde seg høyere, i alle fall når vi ser hele virksomheten under ett, sier Hansen.

– Våre tre viktigste innsatsfaktorer er kompetanse, skrapjern og energi. For Fundia er det derfor svært viktig at myndighetene utvikler et nytt kraftprisregime for industrien. I så måte har vi store forventninger til at den nye regjeringen kan leve opp til det stortinget har bedt om.

Les mer om: