Millioner av pizzaer

Millioner av pizzaer
LANG FARTSTID: Eli Ødegård har vært med på pizzaeventyret i Stranda siden starten. Kontrollen av det ferdige produktet er erstattet av maskiner, men for sikkerhets skyld overvåkes hver eneste pizza også av en person. Bilde: Kjell Herskedal

STRANDA: Siden 2006 har det riktignok ikke vært noen stor økning av produksjonen å snakke om, men i 2011 registrerer Stabburet igjen en viss volumvekst. Pizzaen ser ut til å klare seg godt i konkurranse med et stadig bedre utvalg av ferdige middagsretter i dagligvarebutikkene.Åtte-ni vogntog

I et forrykende tempo passerer ferdigpizzaer gjennom flere produksjonslinjer på de to pizzafabrikkene i Stranda sentrum og i industriområdet Svemorka hver eneste dag, uberørt av menneskehender. På enden står robotene klar og stabler i kasser. De tunge, mekaniske løftene, som var jobb for sterke mannfolk i bygda for noen år siden, er borte.

Ikke mindre enn åtte-ni vogntog fullastet av dypfryst pizza går ut fra Stranda hver eneste dag. Seks-sju vogntog kommer andre veien med ingrediensene til produksjonen: Ost, mel, krydder, kjøtt, emballasje, sukker og mye annet.Effektiv produksjon

For den som tar seg tid til å studere kartet over Møre og Romsdal, et fylke opprevet av fjorder og høye fjell, dyre og tidkrevende ferjeforbindelser og krevende fjelloverganger, kan forundres over at Stabburet har lokalisert sin pizzaproduksjon i Norge og Norden til Stranda.

– Det er ikke så farlig hvor fabrikken ligger, bare produksjonen er effektiv, sier logistikksjef ved Stabburet i Stranda, Einar Arve Nordang, til Industrien.

Og effektive er de i Stranda, der det i tillegg er et stort miljø for annen næringsmiddelproduksjon av både kjøtt- og fiskeprodukter.

I dag er flytting eller utflagging av pizzaproduksjonen på Stranda et ikke-tema i Stabburet.Færre ansatte

På topp var det 220 ansatte ved de to pizzafabrikkene. Nå gjør 150 mennesker fordelt på 130 årsverk den samme jobben, uten at det har ført til redusert produksjon. Stikkord er bedre prosesstyring og økt bruk av blant annet roboter.

Fabrikksjef Hans Jostein Langelo mener at det fortsatt er mulig å bli bedre på automasjon, industriell overvåking og kontroll i produksjonsprosessen.

Stabburet har rundt 80 prosent av det totale ferdigpizzamarkedet i Norge. Sistehåndsomsetningen av pizzaen fra Stranda som selges i butikkene oppgis av fabrikken til 1 milliard kroner pr. år.Flatet ut

Etter mange år med sterk produksjonsvekst flatet pizzasalget ut fra 2006, men har tatt seg noe opp igjen det siste året. Produksjonen i Stranda har ligget på rundt 22.000-23.000 tonn per år fra årtusenskiftet.

Langelo og Nordang legger ikke skjul på at konkurransen fra andre typer lettlagde middagsretter har økt enormt de siste årene.

Stabburet har svart med å øke antall pizzavarianter fra 25 til 40. Grandiosa er fortsatt størst og har 20 prosent av totalmarkedet i Norge.

– Vi ser at nye, gode lanseringer skaper løft for salget. Vi må ha noen nyheter hele tiden. Det gjelder både for oss og for resten av næringsmiddelindustrien, sier Langelo.

– Til og med Grandiosa kommer i flere varianter. Den opprinnelige grandiosaen har gått litt ned i salg, men "Grandiosa-familien" holder seg stabilt - og har gjort det i 32 år.

(Sidesak:)

Pizzalokomotivet Stranda

– Vi har et fantastisk produksjonsmiljø på Stranda. Folkene der tar alltid nye utfordringer. De er vårt pizzalokomotiv, sier produktutviklingsdirektør Edel Anita Westhagen ved Stabburets hovedkontor i Oslo til Industrien.Westhagen sier at det er gjort mye for å løfte produktkvaliteten ytterligere, ikke minst gjennom et nytt pizzabakeri til ca. 100 millioner kroner som ble åpnet på Stranda for to år siden.

Dette bakeriet åpner for innovative løsninger og har allerede muliggjort produksjonen av Grandiosa Hjemmelaget.

Westhagen bekrefter at antall pizza produsert har holdt seg relativt stabilt på 38 millioner de siste årene, men sier samtidig at veksten nå kommer fra de nye pizzatypene, som Grandiosa Hjemmelaget. Salget i verdi har økt med 3,1 prosent, mens volumet har økt med 1,9 prosent de siste 52 ukene. Hun synes det er gledelig at det igjen er en liten volumvekst.

Hun mener at det er store muligheter for innovasjon og fornyelse i dette markedet, og at innovasjonsevne er nøkkelen til vekst.

Stranda forsyner hele Norge med fryst pizza, og i tillegg er det eksport fra Stranda til Finland og Sverige. Stabburet produserer også pizza hos sitt søsterselskap Procordia i Sverige og kjøpte i vår en mindre pizzafabrikk på Jæren, Dagens AS. Dette er en pizzafabrikk som produserer kjølt pizza, men i betydelig mindre omfang enn produksjonen av fryst pizza på Stranda.

Les mer om: