Millionbøter til kraftverk for fiskedød

 

Millionbøter til kraftverk for fiskedød
Kraftselskapet NTE Energi AS må betale et gebyr på 1,3 millioner kroner etter brudd på kravet om minstevannføring. Illustrasjonsfoto. Bilde: Colourbox.dk

Kraftselskap har så langt i år mottatt gebyrer på til sammen 2,2 millioner kroner fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å ha forårsaket fiskedød.

I sommer ble to kraftverk ilagt overtredelsesgebyr på henholdsvis 1,3 millioner kroner og 900.000 kroner for å ha brutt kravet om minstevannføring i viktige lakseelver, skriver Nationen.

Les også: NTE må punge ut etter lav vannføring

Buskerud og Nord-Trøndelag

Den ene hendelsen knytter seg til kraftverket Hellefoss i Buskerud i fjor høst da vannstanden i inntaksbassenget sank med 1 meter. Fisk døde og yngel og elvemusling strandet.

Det andre tilfellet gjelder NTE Energi i Nord-Trøndelag for å ha brutt kravet om minstevannføring i Stjørdalselva i en femdagersperiode i april i fjor. Minst 10-12 gytegroper i elva ble tørrlagt, og om lag 16 groper lå i grenseland og ville vært utsatt for ytterligere reduksjon i vannføringen, ifølge NVE.

Les også: Da kundene måtte betale for effekt i stedet for forbruk, gikk strømforbruket ned med 20 prosent

– Ikke registrert store skader

Hellefoss Krafts styreleder Erik Andersen beklager hendelsen i Drammenselva og at det tok så lang tid før vannstanden ble justert opp igjen. Han opplyser at selskapet har gjort tiltak for å hindre slike hendelser i framtiden.

Vedtakene om overtredelsesgebyr kan påklages til Olje- og energidepartementet. Andersen opplyser at Hellefoss ikke kommer til å anke vedtaket. NTE har derimot ennå ikke avgjort om vedtaket skal ankes.

– Det som skjedde er sterkt beklagelig. Vi hadde imidlertid fiskebiologer til stede i tiden da vannstanden var lav, og har ikke registrert store skader på villaksbestanden etter hendelsen, sier NTEs kommunikasjonsdirektør Inge Bartnes.

Les også:

Energibransjen samler IT-hoder til 26 timer maratonutvikling

– Vi kan få tilbake 1,9 TWh fra Sverige

Slik vil nettselskapene holde nettleia oppe i fremtiden